Okt
2014

Darba devēja tēlu ietekmējošie faktori

title

Darba devēja tēlu ietekmējošie faktori grupējami divās kategorijās – iekšējos un ārējos (sk. attēlu). Mūsdienās šis iedalījums gan ir nosacīts, jo ārējie un iekšējie faktori mēdz pārklāties, kā arī mūsu informācijas laikmetā iekšējie faktori itin viegli var kļūt par ārējās komunikācijas sastāvdaļu, tādējādi kalpojot gan DDT tēla veidošanā, gan ietekmējot uzņēmuma zīmolu kopumā. Pie ārējiem faktoriem pieskaitāmi visi, kas veido uzņēmuma tēlu kopumā un nosaka, kā uzņēmumu uztver sabiedrība. 

Kā liecina Bernard Hodes Group īstenots pētījums, darba ņēmēji par primārajiem labu DDT veidojošiem uzskata šādus faktorus, prioritārā secībā:

 • Karjeras/ profesionālās izaugsmes iespējas (kā svarīgāko faktoru to atzīmē 44% respondentu)
 • Darba vide/ kultūra (40%)
 • Produkta/ pakalpojuma kvalitāte (38%)
 • Vērtības/ ētika (36%)
 • Kompānijas finansiālā stabilitāte (31%)
 • Labumi/ priekšrocības (30%)
 • Apmācības (30%)
 • Darba un privātās dzīves līdzsvars (27%)
 • Biznesa misija (26%)
 • Atalgojums (25%)
 • Darba drošība (21%)
 • Atrašanās vieta (20%)
 • Amata/ darba nozīme (20%)
 • Piemaksas/ atlīdzība par rezultātiem, sniegumu (15%).

Latvijā veiktajā „TOP darba devējs” aptaujā (2013.g.) darba ņēmēji kā primāri svarīgus izvirza ārējos faktorus, tādus kā uzņēmuma atpazīstamība un stabilitāte (84%) un reputācija (40%), kam seko motivējoši darba nosacījumi (36%) un labas karjeras izaugsmes iespējas (36%). Mūsu, CVO Recruitment konsultantu ikdienas darbā novēroti divi dominējoši faktori: jaunākās paaudzes darbiniekiem svarīgākās ir tieši profesionālās izaugsmes iespējas uzņēmumā, kamēr vidējās paaudzes darbiniekiem – jēgpilns darbs uzņēmumā ar atbilstošām vērtībām.

Dažādu faktoru nozīmīgums atšķirsies arī dažādu amatu darbiniekiem. Ja vadītājs primāri vērtēs uzņēmuma finanšu rādītājus un ārējos faktorus, tādus kā kopējo uzņēmuma reputāciju, sākotnējā līmeņa speciālistam primāri būs iekšējie faktori.

 • Vai apzinos sava uzņēmuma DDT sabiedrībā?
 • Vai mūsu darbinieki lepojas ar savu uzņēmumu – savu darba vietu? Kāpēc viņi šeit strādā un kādi faktori viņiem ir svarīgi?
 • Kuri faktori ir nozīmīgākie tieši mūsu uzņēmuma potenciālo darbinieku auditorijai?
 • Kuri no faktoriem vairo, un kuri – pazemina mūsu uzņēmuma DDT vērtību darbinieku uztverē?

Iedvesmai un idejām – darba devēja tēla veidošanas process.

Publicēts arī žurnāla iFinanses.lv 2014. gada septembra Nr.9 (10) numurā.