Mar
2017

Darba intervija. Jaudīgi jautājumi

title

Aktualitāti darba intervijās zaudē tie jautājumi, kas vērsti uz prāta (IQ), atjautības, spriestspēju pārbaudi (pēc principa “Cik tiltu ir Latvijā?”), ko kādu laiku aktīvi izmantoja ne tikai IT nozarē un tādi giganti kā Google, bet dažādu citu jomu uzņēmumi arī Latvijā.

Šobrīd arī Google personālvadības speciālisti ir atzinuši, ka atbildes uz šiem jautājumiem neatklāj neko no tām kvalitātēm, kas ir patiesi svarīgas uzņēmuma izaugsmei, tāpēc darba intervijas tiek veidotas ar mērķi novērtēt kandidātu mācīšanās un pielāgošanās spējas un citas, pamatā personības īpašības.

Neatsakoties no klasiskās intervijas struktūras un jautājumiem, apkopojām idejas, kā izzināt plašāk kandidāta personību, attieksmi un motivāciju. Personālvadības profesionāļi atpazīs kompetenču jautājumus; uzņēmumu vai komandu vadītājiem šie jautājumi lai palīdz veidot interesantas un jēgpilnas sarunas. Jo īpaši, ja kandidātam paredzēta jau 2. vai 3. interviju kārta, un nevēlaties atkārtot jau iepriekš izrunāto.

Kā tu pastāstītu par mūsu uzņēmumu cilvēkam, kurš neko par to nav dzirdējis?

Pirmkārt, varam novērtēt kandidāta motivāciju un iniciatīvu – cik lielā mērā cilvēks ir iepazinies ar uzņēmumu, vai veikta padziļināta izpēte vai zināma tikai virspusīga informācija. Otrkārt, novērtējamas analītiskās un informācijas apstrādes spējas. Vai kandidāts spēj izcelt būtisko un konstruktīvi pasniegt informāciju? Treškārt, komunikācijas iemaņas un prezentēšanas prasmes, kas īpaši svarīgi pārdošanas un mārketinga pozīcijām.
Īpaši atbilstoši biznesa attīstības, mārketinga, klientu servisa pozīcijām.

Pastāsti par grūtāko vai sarežģītāko uzdevumu savā līdzšinējā darbā. Kāds bija šī uzdevuma mērķis un kā to paveici (darba gaita soli pa solim)?

Jautājums kandidāta mērķtiecības novērtēšanai un atspoguļo, kāda līmeņa uzdevums kandidātam ir izaicinājums. Atbilde sniedz ieskatu arī kandidāta darba stilā, norāda uz to, cik metodiska ir pieeja uzdevumam, kādus resursus izmanto mērķa sasniegšanai un cik efektīvi veido sadarbību – vai kandidāts strādā komandā vai izmanto izteikti individuālu pieeju.

Pastāsti par pieredzi, kas bijusi ļoti vērtīga tavā profesionālajā izaugsmē, bet ko tu noteikti nevēlētos atkārtot?

Pēc personālvadības eksperta Maikla Redborda pieredzes, parasti ir trīs veidu atbildes:

  • Kaut kas patiesi sarežģīts. Kur slēpās grūtības? Slikta plānošana, nepareiza izpilde, vajadzīgo prasmju trūkums? Ko kandidāts min kā galveno iemeslu negatīvai pieredzei?
  • Pieredze, kas saistīta ar komunikāciju, sadarbību, kolēģiem vai vadību. Kāda bija situācija un kāda – kandidāta loma tajā? Analizējam rīcību un attieksmi. Vai kandidāts noveļ ainu uz citiem?
  • Pienākums, ko kandidāts uzskata par neatbilstošu savam līmenim. Šeit analizējam, vai kandidāts saprot konkrētā uzdevuma nozīmi biznesā, vai ir vienkārši augstprātīgs, uzskatot, ka dažiem darbiem ir pārāk labs.

 

Kas tev ir nepieciešams, lai darbu izdarītu maksimāli labi un sasniegtu mērķus? Nosauc 3 – 5 lietas.

Brīvi veidota atbilde norādīs uz kandidāta gaidām un atbilstību organizācijas kultūrai – kāds ir kandidāta darba stils un kādu darba vidi viņš/-a sagaida. Tāpat atbilde būs padomdevējs tiešajam vadītājam par to, kā vislabāk veidot sadarbību.

Kas tev traucē darbā, kādas lietas kaitina?

Līdzīgi iepriekšējam jautājumam, atbilde norāda uz kandidāta vēlmēm attiecībā pret darba vidi, kultūru, kolēģiem, vadību.

Kas tev sagādā vislielāko gandarījumu profesijā?

Atbilde no vienas puses pastāstīs par kandidāta atbilstību tieši konkrētā uzņēmuma pozīcijai, jo, kā mēs zinām, dažādās organizācijās amatu specifika var krasi atšķirties. No otras puses varēsiet novērtēt kandidāta patieso motivāciju darbā.

Kā tu definētu grūtu darbu?

Dažādu uzņēmumu darba temps atšķiras, un atbilde uz šo jautājumu palīdzēs saprast, vai kandidāts spēs iet kopsolī ar jūsu komandu. Tāpat atbilde norāda uz kandidāta gatavību uzņemties arvien jaunus uzdevumus, mācīties, izdarīt vairāk par 8 stundu obligāto.

Pastāsti par gudrāko cilvēku, ko pazīsti. Kāpēc uzskati viņu par gudru?

Jautājums kandidāta vērtību atklāšanai, kā arī atspoguļo ideālu, uz ko kandidāts tiecas savas personības attīstībā.

Ko tu vēlētos vaicāt man/mums?

Gandrīz obligāts jautājums katras intervijas noslēgumā. Atbilde norāda gan uz to, vai kandidāts sarunai gatavojies (jautājumi par uzņēmumu) un iedziļinājies amata specifikā (detalizēti par uzdevumiem un mērķiem, sadarbības līmeņiem uzņēmumā u.c.), gan uz kandidāta prioritātēm.

Lai vairāk interesantu un jēgpilnu sarunu!