Jan
2017

Darba intervija. Vadītāju biežāk pieļautās kļūdas

title

Personāla vadītāji parasti ir lieliski aprīkoti – labi pārzina interviju vadīšanas metodes un moderno praksi. Bet brīdī, kad kandidāts no gādīgajām personāla vadītāja rokām nonāk intervijā pie tiešā vai uzņēmuma vadītāja, bieži vien sākas īsti brīnumi.

Kaut arī katras intervijas scenārijs var atšķirties, ir pāris vienojoši elementi, ko sirsnīgi iesakām ņemt vērā vadītājam, lai saruna izdotos patiesi veiksmīga.

I  Abpusēja interese un pozitīvas kandidāta pieredzes veidošana

Ņemot vērā, ka šobrīd Latvijā ir darba ņēmēju diktēts tirgus un kandidātiem nereti ir vienlaikus vairāki darba piedāvājumi, izvēles pozīcijā ir abas puses. Diemžēl mēs novērojam, ka vadītāji intervijās mēdz ieņemt pircēja – novērtētāja pozu un savu ieinteresētību izrāda nelabprāt. Intervijā noteikti iekļaujami pārdošanas elementi, akcentējot uzņēmuma sniegtās iespējas, priekšrocības un nākotnes perspektīvi. Tāpat

svarīgi, lai kandidāts jūtas iesaistīts ne tik daudz novērtēšanas procesā, kā pozitīvās pārrunās par iespējamu veiksmīgu sadarbību.

Lai piesaistītu labus kandidātus, iesakām nebaidīties atklāti paust: “Mēs tevi augstu novērtējam un vēlamies, lai pievienojies mūsu komandai.”

Personāla atlases jomā šobrīd tiek izmantots termins “kandidāta pieredze”. “Candidate Experience Award” pētījuma rezultāti liecina, ka pozitīva pieredze visa atlases procesa garumā pat par 23% palielina iespēju, ka kandidāts izvēlēsies attiecīgā darba devēja piedāvājumu. Sarunai ar vadītāju šajā pieredzē ir svarīga, nereti – izšķiroša nozīme.

Jaunajiem profesionāļiem darbavietas izvēles kritēriju TOP3 sarakstā noteikti ir vadītāja personība. Vadītājs, kas iedvesmo un no kura gribētos mācīties.

Mūsu pieredze liecina –

ja uzņēmuma tēlam primārā nozīme ir sākotnējā personāla atlases posmā, uzrunājot un piesaistot kandidātus, tad kandidātam pieņemot lēmumu par labu darbam vienā vai otrā organizācijā, izšķirīga ir saruna ar vadītāju.

 

II  Darba interviju vadītāju prasmes un informētība

Ja intervijas vada ar personālvadību nesaistītu profesiju pārstāvji, piemēram, tiešie vadītāji vai organizācijas vadītājs, īpašu uzmanību ieteicams pievērst viņu sagatavotībai – informēšanai par atlases procesu, darba tirgu, tendencēm, tāpat labo praksi interviju vadīšanā.

Kas būtu jāzina vadītājam, pirms doties uz interviju?

  1. Informācija par darba tirgu: cik daudz atbilstošu kandidātu vispār ir pieejami, kāds ir vidējais atalgojums specialitātē u.c.
  2. Informācija par atlases procesu: vai kandidāti ir pieteikušies uz sludinājumu vai mērķtiecīgi uzrunāti, kādi ir līdz šim veiktā novērtēšanas procesa rezultāti un secinājumi, kādas ir kandidātu gaidas un motivācija.
  3. Pozīcijas nozīme uzņēmumā un iespējamie amata attīstības scenāriji organizācijā, jo īpaši, ja runa ir par augsti kvalificēta profesionāļa vai vadības pozīciju: vai šis amats tieši šādā izpildījumā būs nepieciešams arī pēc viena vai trim gadiem, kā tas varētu transformēties, kādam jābūt profesionālim, lai viņš iekļautos organizācijā ilgtermiņā?
  4. LR Darba likumā ietvertie nosacījumi par jautājumiem, kas intervijā nav iekļaujami, piemēram, par ģimenes stāvokli, reliģisko pārliecību, politisko piederību u.c.; ticiet vai nē, vadītāji bieži vien par šo nav informēti!

 

Vadītāju biežāk pieļautās kļūdas darba intervijās

  • Kā galveno novērtēšanas kritēriju intervijā izmanto personīgo patiku vai nepatiku, nevis konkrētas – definētas, amatā nepieciešamās kompetences;
  • Nespēja vai nevēlēšanās sasaistīt uzņēmuma mērķus ar konkrētās pozīcijas mērķiem un uzdevumiem;
  • Koncentrēšanās uz esošo situāciju un šībrīža problēmu risināšanu tā vietā, lai vērtētu kandidāta atbilstību un spējas uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā;
  • Kandidātu salīdzināšana ar esošo vai nule aizgājušo darbinieku (ideālu), neņemot vērā faktu, ka attiecība 1:1 darba tirgū nepastāv;
  • Eksperimentēšana, mēģinājumi īstenot, piemēram, stresa interviju pēc savas izpratnes (NB! Par intervijas formātu kandidāti ir iepriekš jābrīdina).

 

Neprasmīgi vadīta intervija rada negatīvu iespaidu par darba devēju. Cīņā par labiem speciālistiem katra kļūda var būt liktenīga.

 

Vadītāj, aicinām ieklausīties sava personāla vadītāja ieteikumos un darba intervijās izmantot labāko praksi.

Lai izdodas!