Aug
2012

Darba intervija. Ieteikumi darba devējam

title

Šis materiāls noderēs vadītājiem, uzņēmumu īpašniekiem vai speciālistiem, kuriem personāla atlase nav ikdiena, bet notikums “reizi pusgadā”, kad komandai piesaistāms jauns speciālists. Aicinām ielūkoties dažos nosacījumos, lai darba intervija sniegtu vēlamo rezultātu un veidotu pozitīvu iespaidu par jums kandidātu acīs. Un tātad, darba intervijā un pirms tās ir vērts:

  • Sagatavoties, veltīt laiku CV rūpīgai izlasīšana, lai būtu skaidrs priekšstats par kandidāta profesionālo pieredzi.
  • Ieplānot pietiekami daudz laika un mierīgus apstākļus. Nav konkrētu vadlīniju, kas noteiktu, cik daudz laika veltīt intervijai. Mūsu pieredzē īsākais laiks, ko klienti veltījuši viena kandidāta intervēšanai, ir 10 minūtes, garākais – 2 stundas. Atkarībā gan no meklējamās pozīcijas, gan paša intervētāja personības un lēmumu pieņemšanas stila. Pirmajai intervijai ieplānojiet vismaz stundu, attiecīgi pēc tās sapratīsiet, cik ilgs laiks jums nepieciešams. Parūpējieties, lai intervijas laikā jūs netraucē apmeklētāji vai telefona zvani.
  • Noņemt spriedzi. Pirmās intervijas minūtes vēlams veltīt saviesīgai sarunai (sastrēgums, laika apstākļi), lai kandidāts justos ērtāk un atbrīvotāk, un tādējādi saruna būtu pilnvērtīgāka. Ir darba devēji, kuri mēģina veidot t.s. stresa interviju, tomēr varam pačukstēt, ka vairums kandidātu jau tā ir uztraukušies, un papildus iebiedēšana nav nepieciešama. Turklāt stresa intervija der tikai atsevišķu kompetenču novērtēšanai, un vispār tās vajadzētu vadīt profesionāļiem. Citādi riskējat zaudēt labus potenciālos darbiniekus, radot par sevi, maigi izsakoties, dīvainu priekšstatu.
  • Saprast un definēt, kas tieši uzņēmumā un konkrētajā pozīcijā ir nepieciešams un būtisks, kas noskaidrojams un vērtējams intervijā. Sākot ar uzņēmuma vērtībām, par kurām runāt ar kandidātu, lai saprastu viņa atbilstību tām, līdz konkrētām kompetencēm – pieredze, prasmes, personības iezīmes. Vislabāk sagatavot sarakstu ar vissvarīgāko konkrētajā amatā (teiksim, 5 kompetences), un intervijā uz tām arī koncentrēt uzmanību.
  • Sagatavot pārskatu par konkrēto pozīciju. Ikdienas pienākumi un to īpatsvars (%), darba snieguma rādītāji jeb KPI (kā tiks vērtētā darbu izpilde un rezultāti), sadarbība ar kolēģiem, citiem departamentiem. Kā arī – kāpēc pozīcija ir aktuāla.
  • Sagatavot „pārdošanas stāstu”. Tieši tāpat, kā sagaidāt kandidāta stāstu par viņa sasniegumiem un profesionalitāti, viņš vēlas sadzirdēt iemeslus, kāpēc jūsu uzņēmumu izvēlēties par savu nākamo darba vietu. Kā jūs raksturotu savu uzņēmumu? Kāda ir jūsu komanda, mērķi, sasniegumi? Labākie speciālisti izvēlas un vērtē potenciālo darba vietu tieši tāpat, kā mēs vērtējam viņus.
  • Vērot izturēšanos un attieksmi. Cik laipna ir attieksme pret sekretāri un citiem cilvēkiem birojā? Kā izturas intervijas laikā, kā sasveicinās, cik ieinteresēti klausās, vai nepārtrauc pusvārdā utt. Īpaši svarīgi vērtēt uzvedību, ja piemeklējat speciālistu pārdošanas, klientu apkalpošanas, mārketinga utml. pozīcijām, darbam ar klientiem, sadarbības partneriem.
  • Ļaut kandidātam runāt! Dažkārt darba devējs ir tik pārņemts ar uzņēmumu vai savu personību, ka vairāk runā pats, nekā ļauj izpausties kandidātam. Un, kad cilvēks izgājis pa durvīm, saprot, ka nekas nav skaidrs. Tad tiek īstenotas atkārtotas intervijas, pat 3 vai 4, kavējot savu un citu laiku veltīgi. Ja zināt, ka esat no runātīgajiem, sarunas vadīšanu varat uzticēt savam kolēģim vai personāla atlases konsultantam, pats paliekot klausītājos.
  • Viedot atvērtus jautājumus, uz kuriem atbildot jāveido stāstījums, neaprobežojoties ar “jā” vai “nē”. Ir gan meistari, kuri arī uz atvērtā tipa jautājumiem pamanās atbildēt ar vienu vārdu. Bet tas jau cits stāsts…
  • Sarunāties, ne nopratināt. Intervētājam parasti acu priekšā ir lapa ar noskaidrojamiem jautājumiem, tomēr interviju vēlams veidot kā diskusiju, atvērtu sarunu, nevis viktorīnu. Tas izdosies, ja par kandidātu kā cilvēku, personību, darbinieku jums būs patiesa interese!

No savas puses, protams, rekomendējam izmantot profesionāļu palīdzību vajadzīgā darbinieka piemeklēšanai, tomēr pieredze liecina, ka vienmēr būs vadītāji, kuri atlases procesu vēlēsies īstenot saviem spēkiem. Jebkurā gadījumā novēlam jums labus kandidātus un vērtīgas sarunas!

Materiālā izmantotas konsultantes Keitas Bensones (Kate Benson) idejas