Sep
2016

Dāvanas un svētki darbavietā

title

Svētki, panākumu un sasniegumu svinēšana darbavietā ir ļoti svarīgi elementi. Ja komanda spēj un grib iesaistīties kopīgās aktivitātēs ārpus tiešajiem darba pienākumiem, tas ir labs rādītājs!

Tomēr jebkurai svinēšanai un apdāvināšanai ir būtiski, lai:

  • iniciatīva nāktu no pašiem darbiniekiem,
  • iesaistīšanās būtu pilnīgi brīvprātīga,
  • būtu skaidri “spēles noteikumi”,
  • no vadības puses akcents tiktu likts uz profesionāliem svētkiem un sasniegumiem.

 

Tā kā šodien darbinieku iesaiste un paši darbinieki kā organizācijas kultūras veidotāji ir viens no TOP jautājumiem personālvadības jomā, daudzos, pat lielos uzņēmumos pasākumu plānošana tiek uzticēta pašiem darbiniekiem. Piemēram, uzņēmuma iekšējā komunikācijā tiek izziņoti paredzētie pasākumi, labdarības projekti u.c., kuru plānošanai un organizēšanai var pieteikties jebkurš darbinieks. Šī ir iespēja izpausties radošajiem un aktīvajiem un lieliski kalpo kā viņu papildu iesaistes un motivācijas faktors. Paralēli citiem ir iespēja piedalīties, sūtot priekšlikumus un idejas. Tādējādi darbinieki jūt, ka viņi paši ir tie, kas šo organizāciju veido, un uzņēmumā viņu viedoklis ir svarīgs.

Dzimšanas un vārda dienas kā privāti svētki lielās organizācijās bieži vien nekā atsevišķi netiek izcelti. Protams, nodaļas ietvaros vai mazā komandā šīs tradīcijas laika gaitā izveidojas, bet arī šeit vajadzētu respektēt darbinieka vēlmes, jo ne visi dzimšanas dienas vēlas svinēt.

Publiski organizācijā labāk atzīmēt gadadienas vai profesionālus sasniegumus – izglītības, kāda starptautiski atzīta sertifikāta iegūšanu u.tml. Jaunajam darbiniekam lieti noderēs vadlīnijas. Tā var būt uzņēmuma korporatīvo standartu grāmata vai citādi nosaukts dokuments, kurā skaidri un gaiši atrunāts gan dāvināšanas jautājums, gan svinēšana darba vietā.

Pilns raksts lasāms laikrakstā “Dienas Bizness” 14.09.2016, žurnāliste Anda Asere