Jūl
2014

Kā cimds ar roku

title

Uzņēmumu attīstību bieži iedala piecās fāzēs: ideja, ieviešana, izaugsme, briedums un kritums. Katrā no tām ir nepieciešams konkrēts vadības stils vai noteikta tipa vadītājs, kas spēj visproduktīvāk un veiksmīgāk veicināt uzņēmuma apgriezienus un peļņu. Kaut arī uzņēmumu attīstībā ir piecas fāzes, līderībā un vadībā izšķir astoņus tipus jeb vadības stilus. Ir svarīgi zināt, ka nav pareizu vai nepareizu vadības stilu, – ir atbilstošs vai neatbilstošs konkrētā uzņēmuma un konkrētā vadītāja kopīgās attīstības laiks.

Visu rakstu lasiet šeit: Kā cimds ar roku

Julija_Oktobris Jūlija Lobanovska, CVO Recruitment Latvia vadītāja un vadošā konsultante: „Esmu pateicīga liktenim par iespēju būt klāt un sekot daudzu šodienas līderu profesionālajai izaugsmei. Sākotnēji viņi koncentrējās uz īstermiņa mērķiem un sava profesionālā ego apliecināšanu, bet šodien vada koučinga sesijas savai komandai un runā par uzņēmuma misiju globālā mērogā. Interesanti, ka jaunās paaudzes līderiem ir mazliet atšķirīgs izaugsmes ceļš. Viņi sāk šķietami no otra gala – ar skatu uz globālajiem procesiem un sava darba ietekmi uz tiem, tikai tad meklē līdzīgi domājošu komandu, ar kuru kopā strādāt vienotiem mērķiem. Nereti trūkst oportūnista jeb izdzīvotāja stadijas, kurā sevi jāpierāda un par katru cenu jāpanāk savs. Iespējams, tas ir saistīts ar šodienas jauniešu orientāciju vairāk uz procesiem, nevis rezultātu; dominē attieksme – darbam ir jābūt interesantam un piepildošam, savukārt rezultāts ir otršķirīgs. Līdz ar to arvien samazinās to cilvēku skaits, kuri savu līderības potenciālu ir gatavi mērķtiecīgi attīstīt un kļūt arī par formālajiem vadītājiem, – nav izteiktas vēlmes uzņemties ar to saistīto atbildību. Tāpēc ieguvēji noteikti ir un būs tie uzņēmumu īpašnieki, kuri sekmēs līderu izaugsmi iekšēji – komandā, ļaujot mēģināt un arī pieļaut kļūdas, uzticot komandas vadību un arvien plašāku atbildību dabiski un neuzspiesti, veidojot vidi, kurā līderiem uzplaukt un piedzīvot visus nepieciešamos izaugsmes posmus. Šo 13 gadu laikā, kopš strādājam ar vadītāju piesaistes projektiem, ir mainījusies arī izpratne par vadītāja lomu uzņēmumā, tāpat ir mainījies vadītāja un vadītāja – līdera virsuzdevums. Šodien tā primāri ir dažādu paaudžu darbinieku vērtību sabalansēšana ar biznesa vajadzībām un atbilstošas darba kultūras radīšana. Darbiniekus veiksmīgāk piesaista un savai komandai notur tie vadītāji, kuri paši pilnībā iemieso uzņēmuma misiju un strādā saskaņā ar to. Formāli uzraksti un saukļi kalpo vien kā informācijas nesēji, taču vadītājs iemieso un nodod skaidru vēstījumu darbiniekiem – kā esošajiem, tā potenciālajiem. Tradicionāli valda uzskats un pieeja, ka ir jāpiesaista uzņēmuma tēlam atbilstoši darbinieki. Šodienas pieredze rāda, ka arī uzņēmuma tēls ir dzīvs un mainīgs. Ieguvēji ir tie biznesa īpašnieki, kuri ir gatavi šo tēlu pielāgot saviem darbiniekiem, dzīvajiem vērtību nesējiem.”

Publicēts žurnāla Kapitāls 2014. gada jūlija numurā, žurnāliste Laura Zvejniece.