Nov
2016

IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos

title

Atskats uz “Executive forumu”

Pateicoties mūsu sadarbības partneriem, “Proact IT Latvia” komandai, kas uz tikšanos “Executive forumā” pulcēja nozares domubiedrus, mums radās iespēja vēlreiz izvērtēt norises IT jomā darba tirgus kontekstā. Atziņas un secinājumus 28. oktobrī analizējām kopā ar foruma dalībniekiem. Šeit – īss konspekts no runātā!

PAMATA IZAICINĀJUMI NOZARĒ:

Arvien sarūkošs darba tirgus demogrāfijas un emigrācijas procesu ietekmē. Šo procesu sekas – darbinieku trūkums, darbinieku mainība, augstas darbinieku piesaistes izmaksas, algu līmeņa pastāvīgs pieaugums.

Joprojām zemā interese par IT studijām un nepietiekams absolventu skaits. Augstākās izglītības ieguvēju vidū tikai 7% ir dabaszinātņu, matemātikas un IT absolventi, turklāt kvalifikāciju iegūst – studijas absolvē tikai aptuveni puse no 1.kursā uzņemtajiem.

Darbinieku noturēšana. IT citu nozaru vidū izceļas ne tikai ar augstāko algu līmeni, bet arī kā viena no jomām ar augstu kadru mainību (13% pēc Korn Ferry 2016.g. pētījuma). Turklāt arvien aktīvāk mūsu speciālistus uzrunā ārvalstu kompānijas (ASV, Lielbritānija, Skandināvija) ar nesalīdzināmiem piedāvājumiem. Lai paaugstinātu darbinieku iesaisti, uzņēmumi īpaši domā par taustāmiem labumiem un ērtībām. Tomēr bulciņu skaitam virtuvē ir īstermiņa nozīme, un visai maza ietekme uz darbinieka iesaisti. Darba intervijās izkristalizētie galvenie iemesli darbavietas maiņai ir:

  • attīstības iespēju trūkums uzņēmumā, jo īpaši šauri specializētiem darbiniekiem,
  • “griestu sajūta” gan karjeras izaugsmes ziņā, gan ierobežota atalgojuma, gan darba satura ziņā,
  • tiešais vadītājs, dažkārt arī komanda.

 

Darbaspēka kvalitāte. Diemžēl atklāti jārunā arī par IT speciālistu kvalitāti. Daudzi no strādājošajiem studijas nav pabeiguši, vairums jau 1. – 2. kursā sāk strādāt un vēlāk neredz nepieciešamību studijas turpināt, jo “tur tāpat neko jaunu neiemācīs” (biežs citāts intervijās). Protams, nevaram likt vienādības zīmi starp studijām un speciālista kvalitāti. Tomēr aktuāls ir jautājums par to, vai un cik (ne)spējīgs augt profesionāli un pastāvīgi mācīties ir cilvēks, kas nav spējis pabeigt pat 4 gadus augstskolā.

Personāla vadībā runājam par patiesajiem motivatoriem jeb iemesliem, kas katru darbinieku piesaista un iesaista darba vietā. IT nozarē pie šādiem ilgtermiņa jeb patiesajiem motivējošiem faktoriem pieskaitāmi:

  • modernas tehnoloģijas, to attīstība un iespēja strādāt pie interesantiem, izaicinošiem projektiem (protams, ja vēlamā auditorija ir domājoši speciālisti),
  • iespēja pilnveidot sevi un augt profesionāli, ko ietekmē gan uzņēmuma attīstības virziens kopumā, gan mērķtiecīga apmācības iespēju nodrošināšana darbiniekiem.

 

Papildus šiem minami individuālie motivatori, kuriem arī ir sava būtiska nozīme darbinieku noturēšanā. Citam no svara ir uzņēmuma atrašanās vieta, cits vēlas strādāt organizācijā “ar vārdu”, vēl kādam svarīgi, lai pieejama auto stāvvieta.

Speciālistu noturēšanā ļoti nozīmīga ir vadītāja loma, kas runā ar saviem cilvēkiem, spēj nodrošināt šo individuālo pieeju, veidot iesaistītu komandu un sekmēt tās jēgpilnu attīstību.

Par vienu no prioritātēm organizācijās aicinām izvirzīt IT komandu vadītāju kompetenču attīstību, lai veicinātu vadītāja:

  1. komandas vadības kompetences, cilvēka – orientētu attieksmi, interesi par savu komandu un tās attīstību,
  2. komunikācijas prasmes: spēju biznesa mērķus saprotami nodot darbiniekam, runājot no lietotāja vajadzību rakursa, piemēram, akcentējot to, kādai biznesa vajadzībai mēs strādājam, nevis kādu sistēmu izstrādājam,
  3. mērķu izvirzīšanas un uzdevumu individualizācijas prasmes, spēju definēt darba snieguma indikatorus un novērtēt to izpildi,
  4. spēju ikdienā iesaistīt spēles elementus (gamification) un atļaut ideju lidojumu!
  5. kritisko un analītisko domāšanu, izsverot projekta un darbinieku efektivitāti; ņemot vērā tendences, nākotnē arvien vairāk no darba līgumiem pāriesim uz partnerattiecībām, un viens no IT komandas vadītāja uzdevumiem būs pastāvīgo un līgumdarbinieku (freelance) darba plānošana un organizēšana.

 

Un visbeidzot, katram no jums iesakām izlasīt mūsu sarunu ar trim spožiem prātiem – puišiem, kuri Latviju pārstāvēja Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensībās pirms 4 gadiem. Viņu teiktais joprojām ir aktuāls. 

Vai tiešām valodai ir tik liela nozīme? Apgūt jaunu valodu, ja ir sapratne par programmēšanas pamatiem, var 2 nedēļu – mēneša laikā. Tas ir tikai tehnikas jautājums!

 

Lai mums gudri IT speciālisti un spējīgi komandu vadītāji!