Mai
2012

Pārdošana kā organizācijas kultūra

Pārdošanai šādā rakursā pamudināja pievērsties Džefrija Džeimsa (Geoffrey James) raksts “How to Sell if You Hate Selling” interneta žurnālā Inc., kur paustā doma, ka laba pārdošana ir jebkura sekmīga biznesa pamatā, tik ļoti uzrunāja, ka nolēmām šo skatījumu uz pārdošanu pastāstīt arī jums.

Nav nekāds noslēpums vai fundamentāls jaunums apgalvojumā, ka pārdošana ir mūsu ikdiena, un organizācijā tai kā kultūras daļai būtu jāfunkcionē ikkatrā nodaļā, katrā cilvēkā. Mēs visi pārdodam gan sadzīvē, gan darbā – savas idejas, savu viedokli. Personāla vadībā? Bet, protams, – darba iespējas kandidātiem, darbinieku novērtēšanas sistēmu vadībai utt.

Pieredze rāda, ka uzņēmuma veiksmi lielā mērā nosaka tas, cik pats tā vadītājs tic pārdošanai un spēj būt labs pārdevējs; biznesā veiksmīgāki noteikti ir tie uzņēmēji, kuriem pārdošana sagādā prieku – viņi spēj aizraut citus un veidot ap savu produktu aizraujošu stāstu, liekot citiem tam noticēt.

Viens no intervijās biežāk paustiem uzskatiem ir – pārdošana ir manipulēšana un/ vai uzbāšanās. Vai esat ko tādu dzirdējuši, varbūt daļēji tam piekrītat? (Jo piedāvā to, kas man nav nepieciešams, un ja saku, ka nav vajadzīgs, piesola atlaidi… Kur loģika?)

Vērtējot, kas īsti slēpjas aiz šī aizsprieduma, nonācām pie secinājuma, ka katram pārdevējam būtu jāapsola pašam sev, ka pārdos tikai produktu, kam TIC un kura vajadzību neapšauba. Jo problēma visticamāk ir uztverē, attieksmē, domāšanā.

Iemīlot pārdošanu, var pavērties daudz vairāk iespēju!

3 soļi, kas var līdzēt pārvarēt skepsi pret pārdošanu un veidot pārdošanas kultūru jūsu uzņēmumā:

  • Pārdošana būtībā balstās uz palīdzības sniegšanu.

Izzinot klienta patiesās vēlmes, mēs palīdzam viņam justies gandarītam, nodrošinot to, kas viņam ir nepieciešams, turklāt sniedzot savus profesionālus ieteikumus, ietaupām klienta laiku un naudu.

  •  Pārdošanas pamatā  ir attiecību veidošana.

Pārveidojot savu pārdošanas sarunu no stingra „sales script” uz vienkārši saistošu sarunu ar klientu, mēs varam uzzināt daudz vairāk nekā bijām plānojuši… kas viņam interesē, kas rūp?

Ja saņemam zvanu no pārdevēja un jūtam, ka viņam patiešām interesē, kā mums klājas, nevis par katru cenu jāpanāk tikšanās „unikāla piedāvājuma sakarā”, tas jau ir solis pozitīvu attiecību un sadarbības virzienā.

  •  Pārdošana ir kā dzinējs mūsu pastāvīgai personīgai un profesionālai attīstībai.

Apņemoties katrā pārdošanas situācijā (vai tas ir zvans vai tikšanās) uzzināt ko vērtīgu, pārdošana var kļūt daudz interesantāka par delfi.lv lasīšanu! Esam zinātkāri, uzklausot savu klientu stāstus, un mūsu ikdiena nekad vairs nebūs garlaicīga.

Esam pārliecinājušies, ka jebkura negatīva asociācija pārdošanas sakarā rodas no pieredzes – no pārdevējiem, kuri īsti netic produktam un kuriem nepavisam nav intereses par mums kā klientu. Tāpēc, šķiet, sliktākā situācijā, kādā var nonākt pārdevējs – ja vairāk par klientu un viņa vajadzībām rūp savi rezultāti – pārdošanas cipari.

Šeit īsti vietā ir apgalvojums: „Mīli, to, ko dari, un Tev nekad mūžā vairs nebūs jāstrādā!”

To jums no sirds arī novēlam.