Jūn
2016

Paškontroles jautājumi uzņēmuma, komandas vadītājam

title

 

Vai daru visu, lai darbinieki manā komandā būtu iesaistīti (engaged employee)?

 1. Vai es lepojos ar savu komandu?
 2. Cik ilgs apdomāšanās laiks man vajadzīgs, lai es pateiktu sava uzņēmuma mērķus un vērtības?
 3. Vai ar katru darbinieku esmu atklāti izrunājis, kā viņa darbs palīdz organizācijai kļūt labākai?
 4. Kādas ir manu (tieši pakļauto) darbinieku stiprās puses, īpašie talanti un vājības, kā arī profesionālās un personiskās intereses?
 5. Kad pēdējo reizi ar saviem darbiniekiem esmu pārrunājis viņa profesionālo izaugsmi? Vai mēs kopīgi esam plānojuši viņa optimālo karjeras ceļu uzņēmumā?
 6. Cik bieži slavēju darbiniekus – personiski un publiski: par sasniegumiem darbā, par atbilstošu uzvedību, rīcību, kas saskan ar uzņēmuma vērtībām (piem., klienta situācijas risināšana, kas var pat neietilpt tiešajos pienākumos), par personiskām uzvarām (piem., augstskolas absolvēšana)?
 7. Ko es daru ar darbinieku priekšlikumiem un idejām?
 8. Vai es ikdienā novēroju, ka darbinieki palīdz viens otram?
 9. Kāda ir darbinieku reakcija, uzzinot par plānotām pārmaiņām un/ vai jauniem uzdevumiem?
 10. Vai mana rīcība vienmēr ir tāda, kādu es sagaidu no savas komandas? Uzņēmuma vērtībām atbilstoša attieksme pret darbu, kolēģiem, vadību, piegādātājiem un klientiem.
 11. Cik cilvēku no manas komandas aizgājuši pēdējā gada laikā? Vai zinu aiziešanas iemeslus?
 12. Vai kāds kandidāts ir atteicies no darba piedāvājuma pēc darba intervijas ar mani?
 13. Cik bieži un kā es dalos ar informāciju: par uzņēmumu, jaunumiem un pārmaiņām tajā, par tirgu, pārstāvēto nozari un aktualitātēm tajā, par jaunām metodēm un rīkiem, kas var palīdzēt ikdienas darbā? Vai uzskatu šo informāciju par būtisku? Vai man šķiet svarīgi dalīties ar to?
 14. Cik bieži ar līdzīgu informāciju dalās jūsu darbinieki?
 15. Kad bija pēdējā reize, kad uzņēmumā tika ieviesti kāda darbinieka rosināti uzlabojumi?
 16. Vai un cik bieži es pielīdzinu savas komandas sniegumu uzņēmuma mērķiem? Vai un cik regulāri vērtēju šo korelāciju?
 17. Vai es pats/-i daru to, kas man padodas vislabāk un sagādā gandarījumu? Vai to pašu ar pārliecību varu teikt par saviem darbiniekiem?