Mai
2017

Novērtēšana personāla atlasē. Darba uzdevumi

title

Jau iepriekš esam runājuši par jaudīgiem jautājumiem darba intervijā, tāpat par grupas interviju izmantošanu, ja piesaistāmi vairāki speciālisti vienlaikus. Tomēr ar sarunu vien ne vienmēr ir pietiekami, lai novērtētu kandidāta reālās prasmes, jo īpaši, ja runa ir par jaunajiem talantiem ar mazāku profesionālo pieredzi.

Šādā situācijā talkā nāk darba uzdevumi jeb pārbaudes darbi – efektīvs rīks, kā:

  • praktiski novērtēt kandidāta prasmju un iemaņu atbilstību pozīcijas prasībām,
  • novērtēt kandidāta sagatavotību un saprast nepieciešamo ieguldījumu (apmācību) apjomu,
  • izprast kandidāta domu gaitu un redzējuma sakritību ar uzņēmuma vērtībām,
  • arī kandidātam sniegt priekšstatu par ikdienas pienākumiem un prasībām amatā.

 

Biežāk izmantotie uzdevumi ir konkrēta dokumenta izstrāde vai tulkošana biroja vai lietvedības darbiniekam, aprēķina veikšana vai datu analītika finanšu jomas speciālistiem, uzņēmuma zīmola novērtējums vai prezentācija par attīstības perspektīvi mārketinga un pārdošanas speciālistiem u.c.

Ja novērtēšanas procesā esat ieplānojuši arī darba uzdevumu, par tā mērķiem un plānoto apjomu atbilstoši jāinformē kandidāts, akcentējot arī viņa ieguvumus!

Lūk, daži priekšnoteikumi pārbaudes darbu izstrādē un izmantošanā.

Formulējums

Uzdevums izstrādājams tikpat rūpīgi un pārdomāti, cik kvalitatīvu sagaidāt rezultātu. Vislabāk uzdevumu definēt rakstiski, pēc iespējas precīzi nosakot sagaidāmo rezultātu un vēlamo apjomu.

Kritēriji

Svarīgi definēt pašiem sev – ko tieši vērtēsiet uzdevuma izpildē, kas ir primārs un kas – otršķirīgs. Piemēram, ja kandidāti gatavo prezentāciju, vai nozīme būs tikai tās saturam, vai vērtēsiet arī noformējumu, pareizrakstību u.tml. Ja pārdošanas pārstāvim noformējums var būt otršķirīgs, mārketinga speciālistam bonusa punkti pienāktos arī par vizuālo redzējumu. Atsevišķos amatos svarīgāks par rezultātu būs procesa atspoguļojums – ko kandidāts darījis un kādi soļi veikti, lai nonāktu pie rezultātiem vai secinājumiem.

Vieta procesā

Darba uzdevumi parasti netiek iekļauti pirmajā atlases kārtā, tomēr iespējami izņēmumi, piemēram, IT uzņēmumi mēdz izmantot tehniskus uzdevumus kā daļu no pieteikšanās procesa.

Laiks

Darba izpildei nevajadzētu aizņemt pārlieku daudz laika, parasti tās ir 1 – 3 stundas atkarībā no pozīcijas līmeņa. Lietvedim tā varētu būt pusstunda, tehniskajam speciālistam 1-2 stundas atbilstoši laikam, kādā veicama standarta procedūra amatā utt. Pretendentiem uz lielas organizācijas vadītāja amatu parasti tiek uzticēts vislielākais apjoms, piemēram, konkrētas situācijas biznesa analīze vai redzējums par uzņēmuma stratēģisko attīstību nākotnē, kas var aizņemt ilgāku laiku. Apjomīgākam uzdevumam, kuru kandidāts var veikt attālināti (mājās), ieteicams atvēlēt vairākas dienas. Noteikt uzdevuma izpildi uz nākamo dienu ir slikts tonis.

Vienlīdzīgi nosacījumi

Iekļaujami tikai tādi uzdevumi, kas izpildāmi bez specifiskiem papildu resursiem, ņemot vērā, ka kandidātam var nebūt pieeja atsevišķām datorprogrammām vai tādiem informācijas avotiem kā uzņēmumu finanšu pārskati u.tml.

Darba analīze kopā ar kandidātu

Paveiktais darbs nedrīkst palikt bez uzmanības, tas izrunājams ar kandidātu klātienē. Vietā ir pateicība kandidātam par veltīto laiku un ieguldījumu.

Idejas

Dažkārt no kandidātiem dzirdēti arī iebildumi par darba uzdevumiem kā iespēju uzņēmumam par brīvu apkopot idejas. Lai šādu situāciju novērstu, ieteicams definēt pragmatisku, praktisku uzdevumu, kas vērsts uz to, lai izprastu kandidāta domu gaitu un prasmes, nevis pieprasītu novatoriskas idejas. Tāpat varat vienoties, ka kandidāts pats uzdevumu sagatavo / izdrukā, un tā kopija uzņēmumā netiek saglabāta.

Abpusējs ieguvums

Definējot uzdevumu un lūdzot tā izpildi, arvien paturiet prātā arī kandidāta ieguvumus, iespēju izzināt uzņēmumu, tā produktus un klientus, iepazīt amata specifiku, ikdienas rutīnu utt.

 

Uzdevuma izstrādē vislabāk iesaistīt attiecīgajā amatā strādājošos speciālistus, arvien paturot prātā mērķi – ko tieši vēlamies novērtēt.