Apr
2013

Kādas tendences novērojam darba tirgū dažādās jomās?

Piedāvājam ieskatu mūsu 2012. gadā realizētajos atlases projektos, kur veikta padziļināta tirgus izpēte un uzrunāti un uzkrāta plaša kandidātu datu bāze. Kādas tendences novērojam darba tirgū dažādās jomās? Veicot tirgus izpēti turpat 200 pagājušajā gadā realizēto atlases projektu ietvaros dažādu līmeņu pozīcijām, esam apkopojušas tendences katrā no mūsu specializācijas jomām. Sakārtots prioritārā secībā pēc pieprasījuma katrā no no tām. Aicinām iepazīties!  

IT PROFESIONĀĻI

Pieprasītākās pozīcijas: programmētāji, īpaši .net, Java un Oracle 2012. gadā esam realizējušas 22 projektus IT sfērā, piemeklējot 13 programmētājus, 4 testētājus, izstrādes komandas vadītāju, IT projektu vadītājus un vairāku profilu IT speciālistus. Tirgus izpētes rezultātā CVO Recruitment slēgtā datu bāze (DB) papildināta līdz aptuveni 800 programmētāju kontaktiem, kā arī retāku tehnoloģiju profesionāļiem, kā Business Objects analītiķi (apzināti 79 speciālisti).

Tendence. IT joprojām ir pirmajās pozīcijās pieprasījuma ziņā, un paredzams, ka šī tendence turpināsies vēl dažus gadus. Turklāt programmētāji ir to profesiju vidū (līdztekus medicīnas darbiniekiem), kurus aktīvi vervē ārzemju kompānijas, piedāvājot gan labus atalgojuma nosacījumus, gan apmācības un citus labumus. Arī vairākas pārstāvniecības plāno savu komandu paplašināšanu Latvijā, tuvāko divu gadu laikā paredzot piesaistīt līdz pat 150 IT speciālistu. Latvijas uzņēmumi raugās arī ārpus robežām, piesaistot programmētājus no NVS valstīm, piemēram, Baltkrievijas. Tas gan ir laikietilpīgs un birokrātiskiem šķēršļiem pilns process. Biežāk uzdotie klientu jautājumi saistīti ar IT profesionāļu atalgojumu un motivatoriem. Algu līmenis atkarīgs no katra konkrēta uzņēmuma, tāpat paša profesionāļa kompetencēm un ambīciju līmeņa. Nav noslēpums, ka vecāko programmētāju atalgojuma līmenis sasniedz jau 2000 latu atzīmi (neto mēnesī). Runājot par IT speciālistu motivatoriem, viennozīmīgi var teikt – tāpat kā citu profesiju pārstāvjiem, arī IT profesionāļiem jāmeklē katram sava individuāla pieeja. Uzņēmumi ar IT komandām šobrīd ļoti strādā pie darbinieku iesaistīšanas, nodrošinot gan komandai kopīgus, īpašus labumus (papildu brīvdienas, dažādas sporta un brīvā laika aktivitātes, sulu un uzkodu bāru birojā utt.), gan individuāli pielāgotas  labumu paketes. Galvenie IT profesionāļu piesaistes motivatori: iespēja iesaistīties interesantos projektos un strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām. Nozīmīgs ir arī kompānijas “vārds”, tāpat darba atrašanās vieta un uzņēmuma vai IT komandas vadītāja kompetence („vārds” IT aprindās). Esam apkopojuši arī informāciju par atalgojumu dažādās amatu kategorijās un līmeņos, aplūkojot visus lielākos IT izstrādes uzņēmumus Latvijā. Apkopotā veidā ar šo informāciju  aicinām iepazīties mūsu mājas lapā sadaļā „Darba tirgus”.  

FINANŠU PROFESIONĀĻI

Pieprasītākās pozīcijas: analītiķi, kontrolieri, finanšu vadītāji, grāmatveži un speciālisti pakalpojumu komandās. Pēdējos divos gados nemainīgi augsts pieprasījums ir pēc finanšu vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem; pērn īpaši aktuāli arī iekšējā audita un finanšu kontroles profesionāļi. 2012. gadā esam piemeklējušas 5 finanšu direktorus (ražošanas, industriālās tirdzniecības un patēriņa preču vairumtirdzniecības sfēras), un šobrīd mūsu slēgtajā DB ir uzrunāti un apzināti 273 finanšu vadības profesionāļi. Citi mūsu šogad realizētie projekti: finanšu kontrolieri (315 profesionāļi slēgtajā DB), galvenie grāmatveži, iekšējā audita vadītājs (ap 180 uzrunātu profesionāļu DB), finanšu plānošanas un uzskaites speciālisti. Kopumā realizēti 127 finanšu jomas projekti.

Tendence. Piesaistot finanšu profesionāļus, darba devējiem arvien pieaug prasība pēc starptautiskās finanšu pārvaldības prasmēm un cilvēku vadības kompetencēm. Speciālistu līmeņa pozīcijās nozīmīgas ir svešvalodu prasmes, tāpēc būtiska daļa kandidātu novērtēšanas procesā tiek veltīta angļu un krievu valodas pārbaudei. Tāpat Latvijā pieprasīti finanšu speciālisti ar vācu, itāļu, spāņu, franču un skandināvu valodu prasmēm. Kā liecina starptautiskā Vadības Grāmatvežu Institūta (Chartered Institute of Management Accountants) pētījums, pēdējo gadu laikā mainījušies finanšu profesināļu pamata motivatori. Jaunās paaudzes finansistiem būtiski, lai darba vieta atbalsta profesionālo pilnveidi un izaugsmi, tāpat ir iespēja veidot sadarbību ar citu nodaļu vai speciālistiem iekšēji kompānijā, iesaistīties attīstības projektos. Redzēt ne tikai kopējos uzņēmuma darbības rādītājus, bet, piemēram, palīdzēt pārdošanas komandai izvērtēt rezultātus dažādos rakursos, saprast mārketinga ieguldījumu atdevi. Līdzīgi kā personāla vadības jomā, arī finanšu profesionāļu darbu ir tendence organizēt uz partnerības principa, piesaistot kā atbalstu konkrētai/-ām nodaļai/-ām uzņēmumā. Jārēķinās, ka finanšu joma piesaista cilvēkus, kuri mīl zināmu devu autonomijas, savukārt diskomfortu viņiem sagādā mikromenedžments un nepieciešamība deleģēt pienākumus. Darba novērtējums un profesionālais progress ir tikpat būtisks, kā citu arodu pārstāvjiem.  

JURISPRUDENCE un PERSONĀLA VADĪBA

Piemeklētie profesionāļi: juristi, juridiskās daļas vadītājs, personāla vadītāji. Pēdējo 2 gadu laikā šajās pozīcijās vērojams izteikts pieprasījuma pieaugums, kā rezultātā esam apzinājušas aptuveni 350 juristu un 370 personālvadības profesionāļu. 2012. gadā esam piemeklējušas vairākus juristus, juridiskā departmenta vadītāju Baltijas valstīs, kā arī personāla vadītāju un personāla direktoru ar atbildību par Baltijas valstīm.

Tendence. Personāla vadībā arvien vairāk tiek akcentēts uzņēmuma vērtību un iekšējās komunikācijas jautājums, kā arī spēja ieviest un īstenot komandas attīstības programmu atbilstoši nākotnes darba tirgus prasībām. Izaicinājums personāla vadītājiem turpmākajiem gadiem: vispusīga atbalsta nodrošināšana kā HR partnerim – primārais atbalsts uzņēmuma vai nodaļas vadītājam personāla piesaistes, attīstības un komandas vadības jomā (koučinga princips vadītājam kā ikdienas darba rīks). Vēl pie izaicinājumiem tuvākajā nākotnē pieskaitāms darbs ar jauno paaudzi, kas šobrīd ienāk darba tirgū un paģēr jauna veida pieeju un sadarbību, tāpat paaudžu pēctecības nodrošināšana un kritisko iemaņu nodošana. Nereti lielās korporācijās tiek veikti personāla procesi, kas netiek savstarpēji integrēti (t.s. 360 grādu novērtēšana, darba mērķu un novērtēšanas indikatoru (KPI) izvirzīšana, apmācības, jauno darba vietu plānošana un darbinieku piesaiste), bet veikti katrs kā atsevišķs, nesaistīts uzdevums. Nākotnes personāla profesionālim jāspēj sajūgt šos procesus vienā veselumā. Savukārt jurisprudencē vadošās pozīcijās kā pamata prasības papildus profesionālajām kompetencēm tiek izvirzītas brīvas krievu un angļu valodas zināšanas (papildus latviešu valodai) veiksmīgai darbībai starpvalstu līmenī. Pārsvarā šie profesionāļi izvēlas strādāt juridiskajos birojos, un piesaistīt darbam uzņēmumā ir visai sarežģīti. Motivējoši faktori noteikti ir darbības mērogs un iespēja iesaistīties starptautiskos projektos.  

FMCG sektors

/fast moving consumer goods – ātrās aprites preces/

Pieprasītākās pozīcijas: biznesa attīstītāji un klientu vadītāji, zīmolu un produktu grupu vadītāji. Pērn realizētie projekti: 16 pārdošanas profesionāļi, HoReCa klientu vadītājs (175 profesionāļi mūsu slēgtajā DB), lielo klientu nodaļas vadītājs pārtikas pārstrādes uzņēmumam, zīmola vadītāji (215 FMCG jomas profesionāļi mūsu slēgtajā DB), biznesa attīstības vadītājs, izpilddirektors u.c. TENDENCE: Attīstoties tirgum, uzņēmumos par atslēgas pozīcijām kļūst lielo klientu vadītāji, kuriem tiek izvirzītas arvien jaunas prasības. Biznesa īpašnieki sapratuši, ka viens no svarīgiem ilgtspējas nosacījumiem ir spējīgs pārdošanas vadītājs un pārdevēju komandas mentors, kas līdzīgi kā kā sporta komandas treneris spēj katram savas komandas dalībniekam rast individualizētu pieeju. Priekšplānā tiek izvirzītas šādas kompetences: stratēģiskā domāšana, ietekmes un pārliecināšanas spēja, kā arī cilvēku vadības prasmes. Līdz ar pieaugošu tendenci attīstīt konsultatīvo pārdošanu un klientu attiecību veidošanu, arī labi pārdošanas profesionāļi rūpīgi izvēlas biznesa jomu un produktu, ar ko strādāt. Piesaistot pārdevēju savai komandai, būtiski atspoguļot industrijas perspektīvi un attīstību nākotnē. Mārketinga jomāpārmaiņu process, kur vairāk kā citām atbalsta funkcijām “noteikumus diktē” tehnoloģijas un spēja tās efektīvi izmantot. Zināmas priekšrocības darba tirgū ir speciālistiem, kuriem tehnoloģijas ir dabiska ikdienas sastāvdaļa. Mārketinga profesionāļiem tiek izvirzītas arvien jaunas prasības un darba devēji veido arī gluži jaunas pozīcijas, piemēram, tirgus aktivizēšanas speciālists (market activation / pre-marketing), tirgus zondēšanas profesionālis (market sensing), jauno kanālu mārketinga vadītājs, viedokļa līderu vadītājs utml.  

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS, KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA un AĢENTŪRU DARBINIEKI

Pieprasītākās pozīcijas: biznesa attīstītāji un klientu vadītāji, zīmolu un produktu grupu vadītāji. 

Tendence. Ja uzņēmumos pēc mārketinga un komunikācijas profesionāļiem (t.s. in-house) pieprasījums saglabājies iepriekšējo gadu līmenī, cita situācija vērojama mediju un reklāmas aģentūru vidū, kur 2012. gads bijis īpaši aktīvs personāliju maiņas ziņā. Arī mēs savu artavu šai procesā esam sniegušas, vairākām mediju aģentūrām piemeklējot projektu vadītājus un klientu direktorus. Sekmīgi īstenots arī komunikācijas direktora projekts (86 profesionāļi mūsu slēgtajā DB).  

FARMĀCIJA

Pieprasītākās pozīcijas: produktu grupu vadītāji, zāļu reģistrācijas speciālisti un medicīniskie pārstāvji. Lielais pieprasījums pēc farmācijas jomas profesionāļiem ļāvis mums sekmīgi attīstīt šo specializācijas virzienu. Pēdējo piecu gadu laikā esam apzinājuši praktiski visu līmeņu un specifikas farmācijas profesionāļus: pārstāvniecību vadītājus (vairāk kā 60 vadītāji ar Latvijas, Baltijas un plašāka reģiona atbildību), produktu un produktu grupu vadītājus (130 profesionāļi mūsu slēgtajā DB), klientu un t.s. „Field Force” vadītājus, medicīniskos pārstāvjus un šauras specializācijas farmācijas profesionāļus kā zāļu reģistrācijas speciālisti un farmācijas lietu vadītājs – „Pharmaceutical Affairs Manager” (apzināti VISI šīs jomas speciālisti Latvijā). Farmācijas tirgus ir visai šaurs, un daudzi profesionāļi viens otru pazīst. Piesaistot darbinieku savai komandai, būtisks ir uzņēmuma vārds un personālijas tajā, kā arī produkts, ar ko jāstrādā. Papildus minētajiem pieprasītākajiem profiliem, īstenoti personāla atlases projekti arī pārējās CVO Recruitment specializāciju jomāsloģistikas un iepirkumu, kā arī inženiertehniskajā jomā, kur piemeklēti industriālās ražošanas inženieris izpētes un attīstības nodaļā, kvalitātes inženieris un tehniskā audita vadītājs.