Mai
2015

Personāla atlases un darba tirgus Latvijā 2015

Vērtējot personāla atlases tirgu, norises un pārmaiņas tajā, kā arī nozares uzņēmumu 2014. gada finanšu rezultātus, secinām, ka:

  • pieaudzis pieprasījums pēc pilna cikla atlases projektiem,
  • sadarbības partnera izvēlē priekšroka tiek dota pieredzējušiem kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējiem, rūpīgi izvērtējot konsutantu kompetences un pieredzi konkrētā jomā; šo pierāda nozares kopējais un atsevišķu tirgus dalībnieku apgrozījuma rādītāji un norises.

Aplēses liecina, ka personāla atlases tirgus gada pieaugums ir aptuveni 7%, sasniedzot ap 5 miljonu eiro nozares kopējo apgrozījumu. Šobrīd Latvijā ir ap 20 aktīvu personāla atlases nozares dalībnieku; pagājušajā gadā atsevišķi uzņēmumi savu darbību Latvijā pārtraukuši. Jau vairākus gadus nemainīgs ir nozares līderu trijnieks, no kuriem “CVO Recruitment Latvia” stabili ierindojams TOP 3 personāla atlases kompāniju sarakstā. Savukārt to uzņēmumu vidū, kuri realizē pilnās atlases projektus visu līmeņu profiliem (speciālisti – profesionāļi – vadība), atbilstoši finanšu rādītājiem mēs joprojām esam vadošā pozīcijā. Pateicamies mūsu sadarbības partneriem par uzticību un mums sniegto iespēju ar katru jaunu projektu paplašināt savas kompetences un palīdzēt radīt jaunas darbavietas Latvijai! Par darba devējiem aktuālākiem jautājumiem personālvadības kontekstā šogad izvirzās:

  1. Personāla plānošana ilgtermiņā, kas ietver sevī kā pēctecības plānošanu un talantu piesaistes/ attīstības programmas, tā arī mūžizglītības u.c. procesu nodrošināšanu. Līdz ar to arī personāla piesaistē fokuss mainās no reaģēšanas (aizpildot pēkšņi radušās vakances) uz plānveida principu.
  2. Otrs izaicinājums, kas skar arvien vairāk darba devēju, ir tādu pozīciju (vakanču) veidošanās, kurām darba tirgū vēl nav analogu. Tas saistīts ar divām pamata norisēm: 1) starptautisku organizāciju funkcijas no citām valstīm tiek pārceltas uz Latviju un tiek meklēti atbilstoši profesionāļi (kādu mūsu darba tirgū nereti nav vispār); 2) uzņēmumi intensīvi attīsta jaunus produktus, pakalpojumus un jaunākās paaudzes risinājumus klientu apkalpošanas jomā, kas nozīmē – mainījušās prasības arī attiecībā pret darbinieku kvalifikāciju un prasmēm.

2014. gadā īpaši aktīvi esam strādājušas pie saliktām/ kombinētām pozīcijām (aptuveni trešdaļa realizēto projektu), kur galvenais fokuss tiek likts uz radniecīgas pieredzes un prasmju identificēšanu un kompetenču atbilstības pieeju. Abas šīs tendences prasa padziļinātu darba tirgus analīzi un informāciju par profesionāļu pieejamību un šobrīd un nākotnē deficītajiem profiliem. Mēs ar savu uzkrāto pieredzi un kompetencēm labprāt atbalstām sadarbības partnerus ar nepieciešamo informāciju, lai izveidotu ilgtermiņa talantu piesaistes politiku Latvijā un Baltijā, kā arī palīdzētu veidot pēctecības programmas, balstoties uz aktuālo informāciju par konkrēto profesionāļu pieejamību darba tirgu. 2014./2015. gadā aktīvi turpinām vairākas iniciatīvas un izglītojošo misiju nākotnes darba tirgus attīstībai:

Lai veidotu uz savstarpēju izpratni balstītu pozitīvu komunikāciju un palīdzētu Lietuvas uzņēmējiem izprast kolēģus, padotos un sadarbības partnerus Latvijā, 2014. gada oktobrī „CVO Recruitment” vadītāja Jūlija Lobanovska uzstājās personālvadības konferencē Lietuvā. Savā prezentācijā Jūlija aplūkoja līdzības un atšķirīgo Lietuvas un Latvijas darba tirgū līderības un personālvadības kontekstā.

Dalība Baltijas biznesa pakalpojumu centru ikgadējā konferencē, kur „CVO Recruitment” vadošā konsultante Liene Kubliņa prezentēja pakalpojumu centru attīstības iespējas atbilstoši Latvijas darba tirgus kapacitātei un dažādu profilu darbinieku pieejamībai. Kopš 2008. gada esam strādājušas pie 8 biznesa centru izveides, piesaistot vairāk nekā 500 darbiniekus, kas nozīmē – esam nodrošinājušas vismaz 10% personāla šai nozarei. Tādējādi uzkrāta apjomīga kontaktu un unikāla informācijas un pieredzes bāze. Esam līdzatbildīgas šīs nozares tālākā izaugsmē, lai radītu arvien jaunas darbavietas Latvijā un veidotu kvalitatīvu darba vidi.

SSC_Conference_CVORecruitment_May_2015Iniciējām rubrikas „Līderība” izveidi vadošajā Latvijas biznesa žurnālā „Kapitāls” ar mērķi atspoguļot vadītājiem aktuālas tēmas un dot iespēju līdz šim mazāk zināmiem Latvijas biznesa līderiem paust veidokli plašākai publikai. Kā atzīst Jūlija Lobanovska, šī ir papildu iespēja rosināt domu apmaiņu ar progresīviem vadītājiem un izcelt plašākai auditorijai tos jautājumus, par kuriem personāla attīstības kontekstā runājam arī ar mūsu partneriem.

  • Ik gadu darba devēji saskaras ar arvien jaunu absolventu plūsmu, kuru izpratne par darba tirgu un iespējām atšķiras no realitātes, nav zināšanu, kur un kā meklēt darbu un kā vediot sadarbību ar darba devēju. Priecājamies turpināt sadarbību ar jauniešu organizācijām un augstskolām; palīdzam iepazīt kompetences un veidot savu personīgo tēlu, izmantot sociālos tīklus karjeras veidošanā un visādi citādi atbalstīt jaunos talantus sekmīgam profesionālajam startam! Sadarbības rezultātā iegūta daudzu jauniešu uzticība, kuru intereses pārstāvam darba tirgū. Lai arī daudzi darba devēji atzīst, ka saskaras ar grūtībām piesaistīt jaunos talantus savai organizācijai, lieku reizi varam apliecināt, ka Latvijā ir gana daudz talantīgu jauniešu (2014. gada laikā esam satikušas vismaz 300). Atliek vien definēt, ko tieši nozīmē talants jūsu organizācijā, un mērķtiecīgi uzrunāt atbilstošo auditoriju!