Jan
2014

Pieprasījums pēc darbiniekiem 2014. gadā

Kādās specialitātēs un kādās nozarēs augs un kādās saruks jaunu darbavietu skaits tuvākajā laikā – 2014. gadā?

Pieprasījums pēc darbiniekiem ir nemainīgi augsts, bet kopējo nākotnes tendenci nevar prognozēt neviens. Mēs redzam gan uzņēmumus, kuri paplašinās, gan tos, kuri savu darbību Latvijā pārtrauc. Piemēram, kurš var pateikt, vai darbu atjaunos Liepājas Metalurgs un tā vairāk nekā 2000 darbiniekiem atkal būs darbs? Vai un kas nāks pāris likvidēto banku komandu vietā? Kas notiks ar mums visiem zināmu lielveikalu tīklu? Varam tikai cerēt, ka šādus lielus atlaišanas stāstus 2014. gadā vairs nedzirdēsim.

Ir pozīcijas, kurās pieprasījums ir un arī turpmāk saglabāsies augsts, piemēram, tirdzniecība. Tomēr šajā jomā pārsvarā notiek rotācijas, un tikai dažas no vakancēm varam uzskatīt par tiešām jaunām darba vietām. Izņēmums ir eksporta tirdzniecība – arvien augsts ir pieprasījums pēc profesionāliem eksporta vadītājiem, jo īpaši biznesa attīstībai austrumu virzienā (NVS valstis).

Pieaug IT uzņēmumu komandas. Tāpat priecē jauni ražošanas uzņēmumi, kuros nepieciešams augsta līmeņa inženiertehniskais personāls. Tomēr jaunajās ražotnēs raksturīgas ļoti mazas komandas, kas apkalpo jaudīgu tehniku, tāpēc šeit nevaram runāt par daudzskaitlīgām jaunām darba vietām.

Joprojām esam pievilcīgi kā kvalitatīvu un efektīvu ārpakalpojumu nodrošinātāji, un šobrīd ir informācija par vismaz pāris simtiem jaunu pozīciju ārpakalpojumu centros nākamajā gadā. Tā ir laba ziņa jauniešiem, kuri zina svešvalodas un ir gatavi mācīties un apgūt jaunas prasmes un augsta līmeņa klientu apkalpošanas standartus. Globālo pakalpojumu un ārpakalpojumu centru sniegtās funkcijas parasti ir: IT atbalsts, grāmatvedības un banku pakalpojumi, iepirkumi un loģistika un citas funkcijas.

Kas būs pieprasītākās kompetences, ko darba devēji prasīs no esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem?

Kompetenču kopums, kas tiek pieprasīts speciālistam, atkarīgs no konkrētās pozīcijas; finanšu direktoram un klientu servisa speciālistam šie modeļi būs stipri atšķirīgi. Kā galveno varam akcentēt attieksmi no abām pusēm – gan darba devēja, gan darba ņēmēju spēju un vēlmi strādāt atbilstoši kopējām vienotām vērtībām. No sociālajām kompetencēm šobrīd izteikti dominē analītikas prasmes un spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, tāpat orientācija uz klientu – kā iekšēju, tā ārēju – un orientācija uz rezultātu. Vadības pozīcijām, protams, cilvēku izpratne un komandas vadības prasmes.

Kādas tendences iezīmējas darba devēju un darba ņēmēju attiecībās – atalgojums un bonusi, motivēšanas elementi?

Darba tirgus Latvijā, mūsu biznesa vide nav viens homogēns organisms, tā ir ļoti sadrumstalota vide, kur katrs dzīvo pēc savas saprašanas. Ir darba devēji, kuri mērķtiecīgi meklē darbinieku ar uzņēmumam atbilstošām vērtībām un „pareizo” attieksmi, domājot par ilgtermiņa sadarbību. Un no otras puses joprojām ir darba devēji, kuri savus darbiniekus uztver kā resursu, ko var mainīt ik pēc pāris mēnešiem. Tie uzņēmumi, kuri strādā pēc labas prakses principiem, veido darbiniekiem individuāli pielāgotas atlīdzības shēmas, jo viens darbinieks novērtēs ceļa izdevumu apmaksu, kamēr otrs – iespēju strādāt no mājām. Un katrs novērtēs cieņpilnu attieksmi no kolēģu un vadītāju puses un iespēju darīt jēgpilnu darbu, par to saņemot godīgu samaksu.

Ko var saukt par galveno izaicinājumu 2014.gadā darba devējiem, un ko – darba ņēmējiem?

Daudzi darba devēji par šībrīža vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirzījuši darbinieku noturēšanu un attīstību, kas ir ļoti laba ziņa. Latvijas mazajā darba tirgū ārkārtīgi liela nozīme ir darba devēja tēlam, ko veido tik daudz un dažādi komponenti. Darba devēja tēla mērķtiecīgu veidošanu varam uzskatīt par nopietnu izaicinājumu, jo šobrīd cilvēki ļoti rūpīgi izvēlas savu nākamo darba devēju, izvērtējot uzņēmuma vērtības, reputāciju un nākotnes perspektīvas konkrētajā nozarē.

Darbiniekiem, katram no mums svarīga ir spēja arvien seko tendencēm profesijā un nozarē. Šim laikam raksturīga intensīva informācijas plūsma, jāspēj uztvert savā darbā un profesionālajā attīstībā noderīgais un izmantot to. Tāpat arvien tiecamies uz efektivitāti darbā, kas nozīmē – spēt apstāties, izvērtēt paveikto un aizvien meklēt pēc jaunām iespējām, kā es savu darbu varu darīt vēl labāk. Interesanta lieta, ko novērojam dažādās profesijās, arī inženiertehniskās – būtiski ir attīstīt cilvēku izpratnes un komandas darba prasmes, jo biznesa attīstībā liela nozīme ir sadarbībai un plašam kontaktu lokam dažādos līmeņos.

Publicēts arī laikrakstā Diena 2014. gada 3. janvārī.