Jūl
2011

Paldies Banku Augstskolai par sadarbību

title

Realizējot vienu no saviem mērķiem – jaunu talantu atklāšana un karjeras stāstu attīstīšana, regulāri piedāvājam prakses vietas arī savā uzņēmumā. Jau 10 studentēm ir bijusi iespēja iepazīt personāla atlases speciālista ikdienu un apgūt kompetences, kuras nav iegūstamas (vai ir daļēji iegūstamas) augstskolā, kaut uz laiku pievienojoties mūsu komandai:

  • iegūt plašāku un dziļāku skatījumu uz Latvijas darba tirgu, dažādām nozarēm un uzņēmumiem;
  • iepazīt dažādu amatu – profilu specifiku, izvirzītās prasības un kandidātu atbilstību;
  • aktīvi iesaistīties atlases projektos, attīstīt CV izvērtēšanas un kandidātu novērtēšanas prasmes;
  • gūt pieredzi darbā ar CRM (customer relationship management) sistēmu un CV datu bāzēm;
  • pilnveidot komunikācijas prasmes un krievu un angļu valodas zināšanas.

Lai arī piesaistām praktikantus no dažādām augstskolām, visciešākā sadarbība izveidojusies ar Banku Augstskolu; īpašs paldies BA Karjeras centra vadītājai Terēzai Korsakai un Prakses vadītājam Ilmāram Piliniekam! Priecājamies, ka arī no augstskolas puses šī sadarbība novērtēta; šogad esam saņēmuši patīkamu pārsteigumu – Pateicību. Ja arī jūsu mērķis ir veidot karjeru personāla atlases vai vadības jomā, esat aktīva, mācīties gatava un godprātīga personība, rakstiet par savu interesi mums!