Nov
2013

Labas komandas attīstības priekšnoteikumi

title

Šogad Latvijas biznesa videi domāto drukāto mediju pulkam pievienojies jauns – žurnāla KLUBS pielikums “Biznesa klubs”. Un kā jau tas piedien, sava daļa uzmanības tajā veltīta arī personālvadības jautājumiem. Pirmajā oktobra/novembra numurā lasāms žurnāla redaktores Indras Lazdiņas sagatavotais materiāls un ekspertu viedokļi par komandas veidošanu un vadītāja personības lomu tajā. Jūlija Lobanovska: “Latvijas biznesa vide kopumā ir ļoti raiba un interesanta un darba kultūra – viena kārtīga pētījuma vērta. Mēs novērojam, ka organizatorisko un lēmumu pieņemšanas stilu lielā mērā nosaka arī mātes kompānijas (ja tā ir pārstāvniecība) izcelsmes valsts, reģions. Savs atšķirīgs un unikāls darba stils ir, piemēram, ASV kompānijām, vai Korejas, Lietuvas un Krievijas uzņēmumiem. Ja zinām uzņēmuma „saknes”, zinām arī, kādas personības šajās kultūrās vislabāk spēs iekļauties. Latvijas uzņēmumos darba stils lielā mērā atkarīgs no īpašnieka vai vadītāja personības un paaudzes, kurai viņš pieder.”

Arnolds Brūders stāsta par labas komandas attīstības soļiem:

 • vienošanās par kopīgo mērķi un piederību mērķa īstenotāju pulciņam, apzinoties savu personīgo ieguvumu no mērķa sasniegšanas,
 • uzticības veidošana – iepazīt sevi un komandas biedrus un saprast, ko kurš var, ko nevar, kāpēc,
 • savas un citu komandas dalībnieku vietas un statusa, lomas izpratne komandā,
 • skaidrības ieviešana par komandas iekšējo struktūru, procesiem un procedūrām,
 • katra komandas dalībnieka labprātīga piekrišana vai apņemšanās veikt tos uzdevumus, kas visvairāk pa spēkam, ko efektīvāk viņš varēs veikt, uzņemoties atbildību par snieguma rezultātu un kvalitāti,
 • sinerģijas veidošana komandā – katrs katram var un spēj palīdzēt, katrs spēj un vēlas paveikt savu darbu vajadzīgajā brīdī bez īpaša uzaicinājuma, daloties pieredzē ar kolēģiem, labrātīgi un savlaicīgi sniedzot visu vajadzīgo informāciju un uzticoties cits citam,
 • sagatavoties jaunievedumiem un tos izstrādāt, no jauna vienojoties par mērķi, uzticību, pienākumiem, struktūru un realizācijas procesiem, sasniedzot sinerģiju no jauna.

Šie soļi ir izvērstāks skats uz  klasiskajiem komandas attīstības posmiem:

 • orientēšanās, iepazīšanās posms,
 • konfliktu, uzticības veidošanas posms,
 • strukturēšanās posms,
 • sinerģijas posms,
 • šķiršanās vai turpinājuma posms.

Avots: Arnolds Brūders, SIA “JARDI. Partneri” partneris un treneris.

Jūlija Lobanovska: “Nosacījums, kas uzņēmumu padara pievilcīgu darba ņēmēju acīs, ir skaidri definēti uzdevumi un nākotnes mērķi. Darbinieks vēlas redzēt perspektīvi nozarei, organizācijai un arī sev kā profesionālim. Vai un kā es redzu savu profesionālo attīstību šajā uzņēmumā? Otrs nosacījums – uzņēmuma vērtības jeb principi, pēc kādiem tiek organizēts darbs uzņēmumā, notiek sadarbība kolēģu starpā un ar ārējiem partneriem, tiek apkalpoti klienti u.tml. Uzņēmums ir iespēja manai pašrealizācijai un izaugsmei, turklāt tādā komandā un vadībā, ar kuru mani vieno kopīgas vērtības. Šo tendenci savā darbā redzam arvien izteiktāk.”