Apr
2020

Mūsu izvēles rada nākotnes iespējas

title

Šogad svinam 20 gadu jubileju, kas nozīmē, ka esošais krīzes stāvoklis ekonomikā nav pirmais mūsu pieredzē. Katros apstākļos turpinām reaģēt un pielāgoties notiekošajam, aizvien nodrošinot mūsu klientus un sadarbības partnerus ar pārdomātiem personāla risinājumiem ikkatrai šībrīža organizāciju vajadzībai.

Ir bijis laiks, kad medījām tos, kas runā angliski, vēlāk ātrākos pārdevējus, analītiskākos mārketologus, tad būvniecības un IT ekspertus – katram laikam sava darba tirgus mode.

Kāda būs nākamo gadu mode – spēja pielāgoties, ātri reaģēt un aizmirst visus savus tradicionālos aizspriedumus!

Skaidri paredzēt, kur mūs aizvedīs esošie apstākļi, nevaram, tomēr vienu gan droši zinām – pēc ikkatras ziemas nāk pavasaris.

Šobrīd jau esošā situācija uzņēmumos būs izvērtēta un nākotnes scenāriji izstrādāti, atbilstoši tiem vēlamies apliecināt sava atbalsta iespējas ikkatram attīstības scenārijam.

Talantu piesaiste

Talantu piesaistes procesam vienmēr jābūt aktīvam un arī šobrīd tas nedrīkst apstāties. Šis ir īstais brīdis, lai identificētu labākos talantus un piesaistītu uzņēmumiem, kuru stratēģija ir atsperties, tiklīdz sociālie un ekonomiskie apstākļi to ļaus.

Uzdrīkstēties gatavos uzņēmējus un uzņēmumu vadītājus gribam iedrošināt – meklējiet, atrodiet un piesaistiet labākos talantus jau šobrīd, lai vasarā / rudenī / šai situācijai beidzoties, viņi jau būtu jūsu komandā!

Paredzam, uzņēmumiem būs nepieciešami ‘universālie’ darbinieki, kas spēs efektīvi apvienot vairākas funkcijas. Mūsu pieredze rāda, ka šādi profesionāļi ir grūti identificējami, un profesionāli personāla piesaistes un atlases konsultanti būs īstais risinājums un atbalsts.

Arī talantu piesaistes process šobrīd ir mainījies un transformējies attālinātā un bezkontakta procesā. Ja attālināta sadarbība savas komandas ietvaros ir akceptējama, jo ‘viņi taču savējie’, tad kā ar personāla atlases procesu?

Attālināta personāla atlase ir šī brīža izaicinājums. Apzinoties gan situācijas izaicinājumus, gan iespējas, mūsu komanda turpina efektīvi nodrošināt šo procesu, aizvien sniedzot mūsu klientiem augstākā līmeņa personāla piesaistes un personāla pārvaldības pakalpojumus!

Sniegsim atbalstu un mūsu pieredzē balstītu padomu jūsu personāla vadības komandai, kā šo procesu izstrādāt un efektīvi nodrošināt.

Attālināta darba veikšana

Viena no izplatītākajām paradumu izmaiņām ir attālināta darba veikšana, kam seko daudz jautājumu par darba organizāciju, darba tiesību piemērošanu, darba snieguma izvērtēšanu, un daudzi citi.

Mūsu komanda piedāvā atbalstu jūsu uzņēmuma vadības komandai, personāla speciālistiem un ikkatram darbiniekam, nodrošinot ikdienas atbalstu uzņēmuma darbiniekiem attālināta darba veikšanas periodā. Tas ļaus uzņēmumu vadības un personāla vadības komandām nofokusēties uz stratēģisko jautājumu risināšanu, ļaujot mums nodrošināt ikdienas rūpes par jūsu darbiniekiem.

Izaicinoši lēmumi

Šis ir arī nepopulāro lēmumu laiks. Apzināmies, ka ir un būs situācijas, kad uzņēmuma vadības komandai būs jālemj par darbinieku atbrīvošanu. Arī šajā situācijā esam gatavi sniegt praktisku atbalstu un dalīties ar gadiem pārbaudītām zināšanām un praksi, kā arī šo procesu pārvērst par visām pusēm iespējami pozitīvu.

Palīdzēsim sagatavoties, izstrādāt komandu novērtēšanas procedūras un atbrīvošanas pārrunu struktūru, tāpat arī komunikācijas stratēģiju ar uzņēmumā darbu turpinošiem darbiniekiem, un nepieciešamības gadījumā arī būsim kopā ar jums!

Apkopojot gribam vēlreiz teikt, ka darbinieki ir mūsu uzņēmumu vērtība ikkatrā situācijā un apstākļos!

Stiprinot sava uzņēmuma darba devēja tēlu un rūpējoties arī par atbrīvojamiem darbiniekiem, ir vērts ieguldīt attiecībās arī tās pārtraucot. Uzņēmumam sastopoties ar šādu situāciju un vēloties demonstrēt rūpes par saviem darbiniekiem arī šajā situācijā, piedāvājam atbalstu aprūpētā uzteikuma konsultāciju formātā.

Aprūpētā uzteikuma konsultācijas galvenās vērtības:

  • Saglabāt pozitīvu uzņēmuma tēlu darba tirgū un pēc iespējas novērst iespējamas negatīvas sekas vai pat kaitnieciskas darbības sarežģītajā uzņēmuma darbinieku skaita samazināšanas situācijā.
  • Sniegt profesionālu palīdzību darbiniekiem jaunu karjeras iespēju meklējumos, atbalstot viņu pēc iespējas ātrāku atgriešanos darba tirgū.

 

Mēs ticam, ka esošā situācija nesīs daudz pozitīvu izmaiņu!

Rīkojoties šodien, mēs radīsim platformu nākotnes risinājumiem un attīstībai,

Esam šeit, lai jūs atbalstītu!

 

SAITES uz materiāliem:

Ikdienas atbalsts uzņēmuma darbiniekiem

Pārdomāta darbinieku atbrīvošana

Aprūpētā uzteikuma konsultācijas