Darba intervijas jautājumi

Ja esat saņēmis uzaicinājumu uz darba pārrunām, iesakām precizēt, ar ko šī intervija paredzēta – ar konsultantu aģentūrā, personāla atlases speciālistu uzņēmumā vai potenciālo tiešo vadītāju, jo formāts un arī uzdotie jautājumi katrā no tām var atšķirties.

Personāla atlases aģentūrā uzmanība parasti tiek koncentrēta uz jūsu profesionālajām interesēm, pieredzi, prasmēm un personības faktoriem kopumā. Tāpat personāla atlases speciālists uzņēmumā vairāk runās par jūsu vērtībām, motivāciju un kompetencēm. Savukārt saruna ar potenciālo tiešo vadītāju parasti ir ar praktiskāku ievirzi.  Vadītājs mēģinās saprast saderību, vai jūsu starpā veidojas laba saskaņa, un praktiskās pieredzes atbilstību pozīcijai – vai un cik plaši pārzini darba lauku.

Personāla atlases speciālisti/ konsultanti nereti izmanto uzvedības jeb kompetenču intervijas, aplūkojot dažādas situācijas no Jjūsu pieredzes. Šādā intervijā jautājumi parasti sākas ar “Pastāstiet par situāciju no jūsu pieredzes…”, uz kuru jāatbild ar konkrētu piemēru, piemēram, kā realizēts projekts, sasniegts mērķis, izvirzītas prioritātes darbā, organizēti kādi procesi utml. Intervijas mērķis – analizējot rīcību pagātnes situācijās, izprast jūsu tipisko uzvedības modeli, piemēram, sadarbībā ar vadību un padotajiem, komandas darbā, stresa situācijās u.c.

Tomēr neatkarīgi no tā, ar ko darba pārrunas paredzētas, ir virkne jautājumu, uz kuriem būtu jāpārdomā un jāzina skaidra atbilde jau iepriekš.

 • Vēlmes, vērtības un motivācija
  Ko tieši vēlaties darīt šobrīd un nākotnē? Vai izvēlētā profesionālā darbība tiešām ir tā joma, kurā vēlaties darboties? Kāpēc?
  Jūsu vērtības – pēc kādiem principiem dzīvojat un izdarāt izvēles savā dzīvē un profesionālajā jomā?
  Kāpēc atsūtījāt pieteikumu tieši uz šo vakanci konkrētajā uzņēmumā?
  Atbildi veidojiet, domājot par to, ko protat vislabāk un ko iegūs uzņēmums, pieņemot jūs darbā. Neatbilstoša ir atbilde: „ieraudzīju sludinājumu un nolēmu pamēģināt”.
 • Kāpēc domājat, ka esat piemērots šai vakancei/ kāpēc mums būtu jāņem jūs darbā?
  Atbildēt būs viegli, ja jau iepriekš būsiet rūpīgi iedziļinājies vakances aprakstā – sludinājumā, kā arī pārdomājis savu pieredzi un prasmes, lai pārrunās spētu parādīt savu atbilstību pozīcijai.
 • Ko zināt par mūsu uzņēmumu?
  Bieži uzdots jautājums pirmajā intervijā uzņēmumā. Būsiet ieguvējs/-a, ja zināsiet ko vairāk par darbības nozari. Mūsu informācijas laikmetā nebūs grūti atrast informāciju par uzņēmuma vērtībām, komandu, pasekot aktivitātēm medijos un sociālajos tīklos. Kādi ir uzņēmuma panākumi, attīstības mērķi, sabiedriskās aktivitātes? Šī informācija palīdzēs jums formulēt arī savus jautājumus darba intervijā.
 • Kādi bija pienākumi, sasniegumi un ierosinātās iniciatīvas iepriekšējās darba vietās?
  Pirms došanās uz darba interviju, pārdomājiet un mēģiniet atcerēties savu ikdienu iepriekšējās darba vietās. Visu paveikto – sekmīgi realizēti projekti, nozīmīgākie klienti, uzlabojumi uzņēmuma darbā. Iesakām šo pat uzrakstīt, lai labāk paliek atmiņā un darba pārrunās savu pieredzi varētu pārliecinoši prezentēt.
 • Grūtības vai problēmas, ar kurām esat saskāries profesionālajā darbībā, un kā tās risinājāt.
  Šis ir no kompetenču intervijas jautājumiem, itin bieži izmantots. Apkopojot savu pieredzi, padomājiet arī par situācijām, kas bijušas īpaši sarežģītas. Nebaidieties par tām runāt – ikdienas darbā grūtības rodas katram. Svarīgi ir, vai un kā tās risinātas.
 • Sadarbības veidošana ar kolēģiem, padotajiem un vadītāju.
  Vai sekmīgāk strādājat komandā vai individuāli? Pārdomājiet, kā parasti strādājat komandā un kāda ir jūsu loma tajā – uzņematies līdera funkcijas, vērojat procesu un apkopojat idejas vai tml. Tāpat vajadzētu saprast, kāds vadības stils ir jums vispieņemamākais, un ko sagaidāt no sava tiešā vadītāja. Uzvedības intervijā var vaicāt par sadarbību ar iepriekšējo vai esošo vadītāju, raksturojot labo un slikto pieredzi. Atcerieties, ka nekad un nekādos apstākļos nevajadzētu aprunāt un izteikt negatīvu subjektīvu vērtējumu par iepriekšējiem darba devējiem vai kolēģiem.
 • Tehniska profila speciālistiem būtski apkopot informāciju par realizētiem projektiem(portfolio), piemēram, izstrādātās sistēmas, datu bāzes, web, tajās izmantotās tehnoloģijas.
 • Aiziešanas iemesli no iepriekšējās darba vietas vai iemesls jaunu karjeras iespēju izskatīšanai.
  Vien retajā darba intervijā neuzdod šo jautājumu, tāpēc atbildei vajadzētu būt sagatavotai par katru no pēdējām darba vietām. Sniedziet īsu, konkrētu un pēc iespējas patiesu skaidrojumu, izvairoties minēt personiskus konfliktus.
 • Svešvalodu zināšanas bieži tiek pārbaudītas pārrunu procesā  vai ar testu palīdzību. Esiet gatavs arī pilnai intervijai vai atsevišķiem jautājumiem tajā angliski vai krieviski. Tāpat uzmanīties vajadzētu no savu svešvalodu novērtējuma CV. Ja būsiet norādījis, ka pārvaldāt franču valodu sarunvalodas līmenī, bet darba intervijā nespēsiet atbildēt uz elementāriem jautājumiem, situācija nebūs jums labvēlīga.
 • Algas prasības!
  Primāri būtu jāsaprot tas, ko mēs dēvējam par komforta slieksni – naudas summa, kas nepieciešama jūsu vajadzību segšanai. Atskaites punkts ir arī alga iepriekšējā vai tagadējā darba vietā. Otrkārt, noderēs neliela tirgus izpēte par situāciju darba tirgū un atalgojuma amplitūdu attiecīgajā pozīcijā.

Šķietami vienkārši jautājumi, kas nereti izrādās īstas lamatas!

 • Pastāstiet par sevi!
  Parādiet sevi kā strukturētu personību un uzmanību koncentrējiet uz informāciju, kas atbilstoša konkrētajai pozīcijai – veidojiet konspektīvu stāstījumu par atbilstošu profesionālo pieredzi. Bērnudārza gaitas un iecienītākos ēdienus atstājiet citai reizei. Lielākā kļūda, ko šeit varat pieļaut, ir garš, izplūdis un nestrukturēts stāstījums.
 • Cik ilgi plānojat strādāt mūsu uzņēmumā, ja pieņemsim jūs darbā?
  Šeit prātīgi būtu neminēt konkrētu gadu skaitu, bet atbildēt, domājot par mērķu realizēšanu uzņēmumā.
 • Jūsu kvalifikācija pārsniedz mūsu prasības. Vai esat gatavs solim atpakaļ karjerā?
  Ja uzskatāt, ka profesionālajā ziņā neko nezaudēsiet un patiešām vēlaties šo darbu (bet tad tiešām jābūt pārliecībai!), parādiet savu patieso motivāciju. Mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēks no vadības pozīcijas vēlas “atgriezties” speciālista amatā, jo ir sapratis, ka cilvēku vadība nepadodas un nav interesanta profesionāli.
 • Jūsu darba pieredze nav pilnībā atbilstoša, un daudzas funkcijas, kas būs jādara mūsu uzņēmumā, jūs nekad neesat veicis. Kā zināsiet, kas darāms, un vai tiksiet galā?
  Jebkurā jaunā darbā jāmācās kādas prasmes, un sākotnēji jārēķinās ar garākām darba stundām, lai apgūtu visu jauno. Tāpat pirms darba intervijas salīdziniet savu pieredzi ar prasībām darba sludinājumā, lai saprastu, kāda pieredze jums ir atbilstoša, un kādas prasmes būs jāapgūst. Uz darba pārrunām būtu jāierodas ar plānu (galvā), kā šīs prasmes apgūsiet. Pieredzes trūkumu var kompensēt kompetences – analītiska domāšana, orientācija uz sasniegumiem,  informācijas meklēšanas un apstrādes prasmes u.c. Būtiska ir arī pašpaļāvība – ticība savām spējām!
Karjeras ceļvedis