Personas datu aizsardzība

 

  • Jūsu personas dati – CV, pieteikuma vēstule un cita sūtītā informācija tiek glabāta CVO Recruitment konfidenciālajā datubāzē; datubāze ir slēgta un aizsargāta, pieejama tikai CVO Recruitment atlases projektos iesaistītajiem speciālistiem, izmantojot individuāli piešķirtas paroles; datubāze atrodas uz iekšēja servera, tai nav interneta piekļuves.
  • CV lūdzam iekļaut tikai tādu informāciju, kas attiecināma uz profesionālo darbību un kompetencēm. Tādi sensitīvi dati kā tautība, ģimenes stāvoklis, personas kods vai dzīvesvietas adrese (izņemot norādītu pilsētu, kurā vēlaties strādāt), CV nav iekļaujami. Lūdzam ņemt vērā, ka uz profesionālo darbību neattiecināma informācija no CV tiks izdzēsta.

Tomēr, lai mēs varētu ar Jums sazināties, noteikti norādiet kontaktinformāciju – telefona numuru un e-pasta adresi.

  • Personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti konkrētiem mērķiem: izmantošanai personāla atlases projektu ietvaros un kandidātu informēšanai par jaunām atbilstošām darba iespējām.
  • Personas dati netiek nodoti trešajām personām, iepriekš to nesaskaņojot ar personas datu īpašnieku (subjektu). Tātad jūsu CV potenciālajam darba devējam var tikt nodots tikai pēc telefona sarunas vai klātienes intervijas un saņemot jūsu piekrišanu dalībai personāla atlases projekta turpmākajās kārtās.
  • Jums ir iespēja saņemt savus personas datus (CV un cita sūtītā informācija), pieprasīt veikt izmaiņas tajos vai atsaukt (izdzēst) tos no CVO Recruitment datubāzes. Lai to izdarītu, lūdzu, rakstiet savu pieprasījumu uz e-pastu info@cvor.lv, un mēs veiksim izmaiņas vai sazināsimies ar Jums 2 darba dienu laikā.

 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Karjeras ceļvedis