Analītiskā domāšana

Spēja risināt problēmu, izmantojot loģisku un sistemātisku pieeju.
Analītiska pieeja nozīmē lietu (problēmu, informācijas apjoma, teoriju, notikumu, uzdevumu, procedūru u.c.) sadalīšanu to sastāvdaļās vai darbības soļos, tādējādi atvieglojot darbu un panākot efektīvu risinājumu.

 

Pozitīvi indikatori

 • Sistēmātiski salīdzina divas vai vairākas izvēles/ alternatīvas.
 • Ievēro neatbilstību vai pretrunu pieejamajā informācijā.
 • Lēmuma pieņemšanas procesā vai analizējot situāciju, vienlaikus ņem vērā vairākus parametrus.
 • Kompleksu problēmu vai uzdevumu sadala pa posmiem vai vienkāršās darbībās. Nosaka prioritātes.
 • Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtē kompleksu faktoru virkni: izmaksas, riskus, izredzes gūt panākumus. Analizē vairāku problēmu sakarības.
 • Identificē daudzus iespējamos problēmas cēloņus. Sarežģītu problēmu risināšanai izmanto dažādas analītiskas metodes.
 • Veido īpaši kompleksus plānus, analizē īpaši kompleksas savstarpēji atkarīgas sistēmas.

 

Negatīvi indikatori

 • Vienkāršas problēmas analizēšana aizņem ļoti ilgu laiku.
 • Neredz pat vienkāršas sakarības un dažādu faktoru saistību.
 • Koncentrējas uz detaļām.
 • Grūtības pieņemt lēmumu.
 • Pieņem lēmumu vai izdara secinājumus bez analīzes.

 

Pašattīstības iespējas: pēc apjomīga materiāla (grāmatas, pētījuma) izlasīšanas apkopo un izraksti būtiskākās gūtās atziņas. Pirms ķerties klāt nopietnam un apjomīgam darbam, pārdomā, kā to sadalīt atsevišķās viegli veicamās darbībās.

Kompetenču vārdnīca