Biznesa, uzņēmēja pieeja

Spēja meklēt un ieraudzīt izdevīgas (peļņu nesošas) biznesa iespējas; gatavība uzņemties izsvērtu risku, lai sasniegtu izvirzītos biznesa mērķus.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Spēj ieraudzīt biznesa un peļņas iespējas ikdienā, dažādās situācijās.
  • Aktīvi seko norisēm ekonomikā un savā nozarē, tirgus informācijai, kas varētu pavērt jaunas biznesa iespējas.
  • Ir gatavs uzņemties izvērtētus riskus.
  • Ierosina novatoriskus biznesa risinājumus potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem.
  • Iedrošina un atbalsta uzņēmēja pieeju arī citos.
Kompetenču vārdnīca