Ietekme un pārliecināšana

Spēja plānot un veidot rakstisku vai mutisku komunikāciju, kas ietekmē un pārliecina izvēlēto mērķauditoriju. Viegli rod citu atbalstu savām idejām, priekšlikumiem, projektiem vai risinājumiem.

 

Pozitīvi indikatori

 • Spēj pasniegt informāciju, akcentējot būtiskākos ieguvumus auditorijai.
 • Rod un prezentē atbilstošus un pārliecinošus argumentus.
 • Pārliecināšanai izvēlas sarunu biedram vai auditorijai atbilstošu valodu, izteiksmes formas, demonstrē uzskatāmus veiksmīgus piemērus un pozitīvus stāstus.
 • Iesaista citus lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi nodrošinot viņu atbalstu projektā vai risinājuma izstrādē.
 • Piedāvā kompromisus un identificē abpusēji izdevīgus risinājumus.
 • Lai pārliecinātu komandu, procesā iesaista ekspertus un augstākstāvošas amatpersonas, autoritātes.
 • Izvēlas atbilstošu laiku un vietu svarīgu jautājumu izskatīšanai.
 • Veido labvēlīgu situāciju, piemēram, uz izšķirīgām sarunām aicina maksimāli labvēlīgi noskaņotu personu loku un izvieto sēdvietas tā, lai veidotos pozitīva gaisotne.
 • Vadības pārliecināšanai veido atbalsta grupu no kolēģu vidus.
 • Mērķtiecīgi veido attiecības ar partneriem, kuri var nodrošināt noderīgu informāciju, zināšanas, profesionālu palīdzību.
 • Dibinot attiecības, veido personīgu saikni un demonstrē personīgu interesei (uzdod jautājumus par ģimeni, draugiem, interesēm u.tml.)
 • Spēj precīzi paredzēt dažādu lēmumu vai notikumu ietekmi uz organizācijas darbību un plāno atbilstošu stratēģiju.

 

 

Negatīvi indikatori

 • Prezentējot kādu ideju vai projektu, nesniedz skaidru un pārliecinošu atbildi uz jautājumu “kādu pozitīvu un acīmredzamu ietekmi (produktivitāte, peļņa, efektivitāte) tā nodrošinās?”
 • Pirms idejas prezentēšanas nemeklē un neapkopo informāciju par reāliem veiksmīgiem piemēriem.
 • Daudz nedomājot piekrīt citu idejām.
 • Nemeklē kompromisus.
Kompetenču vārdnīca