Iniciatīva

Kompetence norāda uz darbības ierosināšanu. Tā ir spēja saredzēt paveicamo pirms kāds uz to norādījis vai pirms to prasa situācija. Nekavējoša darbība, lai izpildītu mērķus, tostarp mērķus, kas pārsniedz definētos. Proaktivitāte.
Der atcerēties, ka iniciatīva norāda tikai uz tieksmi darboties un neraksturo šīs darbības kvalitāti.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Ātra reakcija. Tūlītēja rīcība, saskaroties ar problēmu vai uzzinot par situāciju.
 • Strādā neatkarīgi – realizē jaunas idejas vai iespējamus risinājumus bez pamudinājuma, negaidot, ka to pieprasīs vai izdarīs kāds cits.
 • Izdara vairāk, nekā parasti tiek sagaidīts konkrētajā situācijā.
 • Uzmeklē citus situācijā/ problēmā iesaistītos, lai uzinātu viņu skatījumu.
 • Gadījumā, ja pašam ir maza slodze vai izdarīts vairāk par laikā ieplānoto, piesakās palīdzēt citiem vai veikt papildu pienākumus.
 • Pirms sapulcēm apkopo papildu informāciju, kas varētu būt noderīga tikšanās laikā.
 • Piesakās veikt pienākumus, kas ir ārpus amata aprakstā definētajiem.
 • Aktīvi rosina jaunas, efektīvākas procedūras vai darbu optimizāciju organizācijā.
 • Ātri un izlēmīgi rīkojas krīzes vai problēmsituācijās, negaidot, kad tās atrisināsies pašas vai atrisinās kāds cits.
 • Aktīvi rīkojas, lai novērstu organizācijā paredzamās nākotnes problēmas.

 

Negatīvi indikatori

 • Veic darbu atbilstoši norādēm, nemēģinot ierosināt jaunas idejas vai paveikt vairāk.
 • Nepamana skaidri redzamas izdevības un neizmanto tās.

 

Pašattīstības iespējas

 • Pirmkārt, apzinies, ka katrs problēmsituācijas pastāvīgs atrisinājums ir ieguldījums tavā personīgajā izaugsmē.
 • Otrkārt, esi uzmanīgs, nonākot pie apziņas, ka darbs ir garlaicīgs. Tiklīdz tevi apciemo šī doma, paskaties, ko ierastajā rimā varētu mainīt un kādu papildus uzdevumu varētu uzņemties.

 

Vadītāju iespējas

 • Ja vēlaties, lai darbinieki paustu iniciatīvu, pirmkārt, demonstrējiet viņiem savu atbalstu, ticiet viņu spējām un izrādiet, ka novērtējat viņu palīdzību.
 • Jebkuru darbinieku ierosinājumu uztveriet pozitīvi. Nav obligāti to realizēt; svarīgi paust, cik jums ir svarīgi to sadzirdēt.
 • Iniciatīvu nogalina pārlieka darba kontrole, strikti noteikumi un mikromenedžments.
Kompetenču vārdnīca