Izlēmība, lēmumu pieņemšana

Kompetence norāda uz spēju savlaicīgi pieņemt dažādas sarežģītības lēmumus atbilstoši situācijai, un izmantojot pieejamo informāciju. Spēja atšķirt būtisku informāciju no nebūtiskās.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Identificē jautājumus, problēmas un iespējas un nosaka, vai nepieciešama kāda rīcība.
  • Apkopo informāciju no dažādiem avotiem, lai labāk izprastu problēmu un iespējas. Rada alternatīvus risinājumus.
  • Pārliecinoši pieņem lēmumu arī saspringtās vai neskaidrās situācijās; spēj pamatot lēmuma atbilstību un tā ietekmi.
  • Iesaista citus (komandas locekļus) lēmumu pieņemšanas procesā un apzināties savu lēmumu sekas. Uzņemas atbildību par komandas lēmumiem.
  • Spēj pieņemt arī lēmumus, kas saistīti ar augstām likmēm, un grūtus lēmumus, piemēram, par štatu samazināšanu vai ražošanas pārtraukšanu.

 

Šo kompetenci var sadalīt divās komponentēs: analīze (problēmas novērtējums) un spriestspēja (problēmas risinājums). Analīze attiecināma uz informācijas apkopošanu, analīzi un atbilstošu izmantošanu, savukārt spriestspēja – uz lēmumu pieņemšanu.

Lēmumu pieņemšanas kompetence cieši saistīta ar profesionālajām zināšanām un tehniskajām kompetencēm. Turklāt lēmumu pieņemšanas kompetenci spēj novērtēt tikai konkrētās sfēras eksperts, īpaši, ja runa ir par kompleksām tehniska rakstura situācijām.
Lēmumu pieņemšana kā kompetence attiecināma tikai uz kompleksiem procesiem, nejaucot, piemēram, ar viedokļa izteikšanu par kādu tēmu vai lēmumu par darbību, kurai ir īstermiņa vai maznozīmīga ietekme.

Kompetenču vārdnīca