Komandas vadība

Vēlme vadīt citus un uzņemties kādas grupas vadību.
Augstākajā šīs kompetences līmenī runājam par harizmātisku vadītāju un līderi, kurš dabiski rada aizrautību grupas dalībnieku vidū un kura vīzijai uzticas.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Vada sanāksmes, tikšanos: informē par darba kārtību un sanāksmes mērķiem. Plāno un kontrolē tikšanās laiku.
  • Izplata un uztur informācijas apriti komandā, gādājot, lai katrs saņem savam darbam nepieciešamo apjomu. Skaidro lēmumus.
  • Godīgi izmanto savu formālo autoritāti, vienlīdzīgi izturoties pret visiem grupas biedriem, padotajiem.
  • Rūpējas par grupu un veicina komandas efektivitāti. Veido/ vada noskaņojumu un mikroklimatu grupā un veicina produktivitāti, pieņemot laicīgus un atbilstošus lēmumus par darbinieku pieņemšanu un atbrīvošanu no darba. Plāno grupas attīstību un apmācības. Aizsargā grupas reputāciju organizācijā vai sabiedrībā.
  • Līdera loma: iemieso organizācijas/ grupas misiju un vīziju, kurai komanda dabiski seko. Ir vēlamās darbības un uzvedības paraugs. Līdera vadības stils rada entuziasmu un uzticību grupas dalībnieku vidū.

 

Negatīvi indikatori

  • Atsakās vadīt komandu vai pat nelielas grupas darbu un/ vai nespēj to darīt.
  • Nesaprot, vai un kad dodami norādījumi padotajiem, neskaidro grupas mērķus un uzdevumus
Kompetenču vārdnīca