Komunikācija, tās nozīmīgums

Uzmanības pievēršana komunikācijai komandā/ organizācijā un izpratne par tās nozīmīgumu. Spēja nodrošināt informācijas plūsmu uzņēmumā tā, lai katrs laicīgi uzzina sev nepieciešamo.

Pozitīvi uzvedības indikatori:

  • Rūpējas par to, lai projektā iesaistītie tiek regulāri informēti par projekta gaitu un plāniem.
  • Nodrošina, lai komandas locekļi uzzina svarīgus vadības lēmumus atbilstošā veidā un formā.
  • Regulāri informē vadītāju par progresu un problēmām, izvairoties no pārsteigumiem.
  • Dalās ar idejām un informāciju ar tiem, kuriem tā būtu lietderīga un izmantojama.
  • Svarīgas informācijas/ ziņu izplatīšanai izmanto vairākus kanālus, piemēram, sapulce, e-pasts, ziņojumu dēlis.
  • Nodrošina regulāru un konsekventu komunikāciju organizācijā un pārliecinās par tās saņemšanu.

Negatīvi uzvedības indikatori:

  • Uzskata, ka svarīga pie sevis paturēta informācija, sniedz kādas personīgas priekšrocības.
  • Vadītajā komandā vai projektā regulāri kāds kaut ko nezina un vērojams atšķirīgs informācijas apjoms.
  • Informāciju nodod nekonsekventi, nepārliecinoties, vai to ir saņēmuši visi adresāti.
Kompetenču vārdnīca