Konfliktu vadība

Konstruktīva nesaskaņu un konfliktu vadīšana un risināšana. Spēja iepriekš paredzēt un novērst neproduktīvus nepatīkamus starpgadījumus. Veicina pozitīvu un radošu atšķirīgu viedokļu apmaiņu.
Prasmīgi vadīts konflikts kļūst par efektīvu komandas veidošanas un problēmu risināšanas instrumentu. Ja, savukārt, komandas vadītājam nepiemīt konfliktu vadīšanas kompetences, konflikti rada problēmas, destruktīvi ietekmējot komandas darbu.
Ja šī kompetence pilnīgi iztrūkst, konfliktu sekas var būt demotivēta komanda vai pat tiesvedības procesi, kas rada zaudējumus organizācijai.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Pārliecinoši rosina un vada sarežģītas sarunas.
 • Ieklausās dažādos viedokļos, izrāda empātiju.
 • Konfliktu situācijās nemeklē vainīgo; orientējas uz risinājuma meklēšanu.
 • Uzdod atvērtos jautājumus.
 • Vada, nevis kontrolē procesus.
 • Komentārus un kritiku uztver kā informāciju, nevis personīgus uzbrukumus.
 • Sarunu vada, cenšoties panākt abpusēji izdevīgu rezultātu.

 

Negatīvi indikatori

 • Noliedz vai ignorē konfliktu esamību.
 • Pārāk daudz runā, pārāk maz klausās.
 • Reaģējoša, pasīva uzvedība konflikta laikā.
 • Konflikta situācijā šķendējas, vaimanā un meklē vainīgos, nevis risina sarunu un meklē risinājumu.
 • Uztver personīgi.
Kompetenču vārdnīca