Motivēšana un atbalsts

Kompetence norāda uz vadītāja spēju pozitīvi ietekmēt un vairot padoto apņēmību strādāt un sasniegt vairāk.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Ievēro un uzslavē/ apbalvo citu sasniegumus.
  • Atzīst un pateicas citiem par ieguldījumu.
  • Pauž lepnumu par grupas sasniegumiem un mudina cilvēkiem justies lepniem par viņu veikumu.
  • Izmanto dažādus radošus veidus, kā atalgot darbiniekus par viņu veikumu.
  • Ir klāt un personīgi iesaistās galvenajos procesos, demonstrē ieinteresētību.
  • Identificē un operatīvi risina morāla rakstura problēmas/ jautājumus.
  • Regulāri veido tikšanos grupas ietvaros un pasākumus, prezentācijas, kas stimulē grupas darbu, sniedz papildu enerģiju.
Kompetenču vārdnīca