Mutvārdu saziņa

Spēja skaidri un konstruktīvi paust savas domas, viedokli vai idejas klātienes vai telefona sarunā.

Pozitīvi indikatori:

 • Izsakās skaidri un saprotami.
 • Sarunu veido atbilstoši sarunu biedra vai auditorijas sagatavotības un sapratnes līmenim.
 • Veido gramatiski pareizus teikumus un izmanto atbilstošus vārdus un teicienus.
 • Strukturē un pauž idejas skaidri un lakoniski.
 • Runājot saglabā acu kontaktu.
 • Spēj apkopot un pārfrāzēt citu teikto, tā nodrošinot kopēju auditorijas izpratni un novēršot pārpratumus.

Negatīvi indikatori:

 • Juceklīga, nesaprotama runa un nespēja izteikt domu.
 • „Mētāšanās” no vienas tēmas uz otru.
 • Tiek izmantoti vārdi un izteicieni, ko sarunu biedrs var nesaprast.
 • Tiek izmantoti parazītvārdi (teiksim, patiesībā, kaut kā tā, vai ne).
 • Žargonvārdu izmantošana un vienkārša sarunvaloda darījumu vidē.
 • Atbildot uz konkrētu jautājumu, mēdz veidot garus ievadus un aizplūst no tēmas, kā rezultātā sarunu biedrs atbildi uz savu jautājumu var arī nesaņemt.

Pašattīstības iespējas:

 • Rūpīgi sagatavojies pirms ieplānotas sarunas par konkrētu tēmu (piemēram, darba intervija) vai pirms uzstāšanās auditorijas priekšā – sagatavo sarunas vai uzstāšanās plānu, definē dažas galvenās lietas, ko vēlies pateikt un izmēģini savas atbildes.
 • Ja tev ir uzdots jautājums, domās to atkārto vienu vai vairākas reizes, un atbildot koncentrējies uz to, ko sarunu biedrs sagaida.
 • Arī sarunvalodā – runājot ar draugiem vai ģimenē – apzināti lieto gramatiski pareizi veidotus teikumus, izvairies no žargonvārdiem, neliterāras valodas un rupju vārdu lietošanas.

Vadītāju iespējas:

 • Rādiet piemēru saziņā ar saviem darbiniekiem!
 • Rosiniet darbiniekus izteikties sapulcēs un formulēt savas idejas un viedokli.
Kompetenču vārdnīca