Orientācija uz klientu apkalpošanu

Vēlme paredzēt, piepildīt un pārsniegt klienta – iekšēja vai ārēja – vajadzības un gaidas. Tas nozīmē sadarbības veidošanu, domājot par klienta ilgtermiņa ieguvumu.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Apzinās, kas ir klients.
 • Nodrošina atbilstošu apkalpošanu, laipni atbild uz jautājumiem, uzklausa sūdzības ar vēlmi palīdzēt, bez aizstāvēšanās pozīcijas.
 • Raksturīga pozitīva attieksme pret jebkuru klientu.
 • Apkalpojot klientu, izrāda interesi un uzdod papildu jautājumus situācijas labākai izpratnei.
 • Izrāda klientam, ka viņš ir svarīgs un ka organizācija vēlas ar klientu sadarboties.
 • Seko līdzi klientu apmierinātības rādītājiem un uzņemas, pat rosina sarežģītu jautājumu risināšanu, neļaujot tiem pāraugt nopietnās problēmās.
 • Spēj pozitīvi risināt konfliktsituācijas.
 • Uzņemas personīgu atbildību un ir gatavs darīt vairāk, arī ārpus saviem noteiktajiem pienākumiem, lai veicinātu klientu apmierinātību.
 • Kļūst par klienta interešu aizstāvi organizācijā, iesaistās klientu apkalpošanas sistēmu/ procedūru uzlabošanā.
 • Spēj iejusties klienta situācijā un meklēt risinājumu, kas būs izdevīgs ilgtermiņā; arī, ja konkrētajā brīdī tas uzņēmumam var nebūt tik izdevīgi.
 • Darbojas kā klienta interešu aizstāvis, iesaistās klienta lēmumu pieņemšanas procesā.

 

Negatīvi indikatori

 • Neuzklausa klientu (neinteresē klienta teiktais), var kļūt nepacietīgs un rupjš.
 • Nespēj sarunāties un apjūk, sastopot dusmīgu vai neapmierinātu klientu, nespēj tikt galā konfliktsituācijās.
 • Demonstrē „tā nav mana atbildība” vai „tas nav mans pienākums” atieksmi.
 • Meklē iemeslus, lai nevajadzētu pildīt klienta vajadzības.
 • Neuzskata par svarīgām klientu sūdzības, un klienta teikto atstāj bez ievērības.
 • Neprecizē no klienta saņemtu neskaidru vai nesaprotamu informāciju.
 • Izsaka kritiskas piezīmes un negatīvus komentārus par klientu.

 

Pašattīstības iespējas

 • Uzdodot jautājumu, koncentrējies uz atbildi, uzklausi to līdz galam, kontrolē savu vēlmi pārtraukt runātāju – neiejaucies.
 • Atbildot, koncentrējoties uz faktiem un informāciju, nevis savām izjūtām sarunas laikā;.
 • Pārliecinies, ka esi sapratis visu teikto un apkopojis būtisko; apstiprini to ar klientu.
 • Mērķtiecīgi strādā pie pozitīvas komunikācijas veidošanas, izvairoties no tādiem vārdiem un izteicieniem kā „nē” vai „es to nedaru/ nedarīšu”.
 • Mēģini iedomāties sevi klienta vietā un uztvert pakalpojumu un komunikāciju – kā viņš to varētu redzēt un vai tas nodrošina viņa gaidīto.

 

Vadītāju iespējas

 • Negaidiet, ka jūsu komandā katrs pats saprot labas klientu apkalpošanas principus. Par tiem ir jārunā un tie jāskaidro.
 • Primāri šo kompetenci kā labu praksi ieviesiet uzņēmuma iekšienē, veicinot kopējo apziņu, ka arī kolēģis, padotais vai vadītājs ir iekšējs klients.
 • Veiciet treniņus ar savu komandu, mēģinot iejusties klienta ādā un modelējot dažādas situācijas un vēlamo reakciju tajās.
 • Pastāvīgi iesaistiet sava uzņēmuma klientus labas klientu apkalpošanas prakses veidošanā un vērtēšanā, vaicājiet viņu vērtējumu un viedokli.
Kompetenču vārdnīca