Paškontrole

Kompetence norāda uz spēju kontrolēt savas emocijas un apvaldīt negatīvu vai pat destruktīvu uzvedību, ja tāda tiek provocēta.
Kompetence cieši saistīta ar stresa noturību, kur pamatā tiek akcentēta spēja turpināt efektīvu darbību.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Mērķtiecīgi strādā pie tā, lai neizrādītu savas emocijas un neļautos impulsīvai uzvedībai.
  • Spēj mierīgi turpināt sarunu vai citu procesu, arī jūtot spēcīgas dusmas, sarūgtinājumu vai citas spēcīgas emocijas. Reaģē mierīgi.
  • Konstruktīva reakcija un emociju vadīšana. KIontrolē emocijas un rīkojas, lai risinātu problēmas cēloni.
  • Saglabā mieru un spēj mierināt citus pat ļoti grūtās un emocionālās situācijās.

 

Negatīvi indikatori

  • Zaudē savaldību dažādās situācijās, kas negatīvi ietekmē darba efektivitāti.
  • Izvairīšanās no negatīvām un/ vai sarežģītām situācijām, kas varētu izraisīt negatīvas emocijas.
  • Ar savu emociju izpausmēm ietekmē arī kolēģu darbu, aktīvi pauž savas jūtas.
  • Nevietā veido personīgas attiecības ar kolēģiem/ padotajiem vai klientiem, kas ietekmē darba efektivitāti un rezultātu.
Kompetenču vārdnīca