Pašpaļāvība

Kompetence norāda uz ticību saviem spēkiem paveikt uzdevumus un efektīvi atrisināt problēmsituācijas. Cilvēks ar attīstītu pašpaļāvību savu viedokli pauž pārliecinoši arī izšķirīgos brīžos. Šīs kompetences esence slēpjas jautājumā: „Vai cilvēks uzņemas riskantus vai ļoti grūtus uzdevumus un pārstāv viedokli diskusijā ar augstākstāvošām personām (vadītājiem)”?
Augstākajā kompetences līmenī pašpaļāvība attiecināma uz sadarbības veidošanu ar augsta līmeņa vadītājiem vai, piemēram, kompānijas prezidentu.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Prezentē sevi pārliecinoši: izturas pārliecinoši attiecībā pret uzdotajiem darbiem un savām spējām tos paveikt; darbā nav nepieciešama cieša uzraudzība; pārliecinoši veido sadarbību ar citiem; saglabā profesionālu attieksmi arī situācijās, kad kāds traucē vai kaitina.
 • Strādā patstāvīgi: uzticas saviem spriedumiem; pēc nepieciešamības spēj argumentēt un pārstāvēt savu viedokli; izmanto citu pieredzi un zināšanas, neuztraucoties par savām pozīcijām; zina, kurās situācijās var veiksmīgi strādāt individuāli, un kad nepieciešama palīdzība vai padoms.
 • Ir pašpaļāvības un profesionalitātes paraugs: spējīgs atzīt savas kļūdas un atbilstoši strādāt, lai izlabotu situāciju; veido savu kā uzticama padomdevēja tēlu; pieņem kritiku bez aizstāvības pozīcijas; efektīvi spēj sniegt gan pozitīvu, gan negatīvu informāciju; saglabā objektivitāti sarežģītās vai stresa situācijās; spēj strādāt efektīvi īsos izpildes termiņos; nezaudē spēju strādāt efektīvi un iesaistīties arī, ja piedzīvota vilšanās.
 • Labprāt iesaistās sarežģītos projektos; neatlaidīgi aizstāv projektu, ko sākotnēji vadība ir noraidījusi; pārliecinoši un korekti argumentē un aizstāv idejas augstākajai vadībai, tostarp konfliktu situācijā.
 • Izaicina pastāvošo kārtību: labprāt uzņemas īpaši grūtus uzdevumus; izaicina pastāvošo kārtību, ja ir pārliecināts, ka uzdevumus var paveikt labāk; rosina kolēģiem stāstīt par izdarītajām kļūdām, no kurām citi var mācīties turpmākai procesu uzlabošanai; pieklājīgi reaģē un atbild arī uz nesaprātīgiem klientu pieprasījumiem un meklē profesionālu risinājumu.

 

Negatīvi indikatori

 • Bailes kļūdīties, tāpēc tiek novilcināta lēmumu pieņemšana un kavēti darbi.
 • Uzņemas tikai labi zināmus pienākumus/ uzdevumus.
 • Neatbilstoša reakcija stresa situācijās.
 • Krīt panikā un pārmērīgi satraucas pat pie maziem sarežģījumiem.
 • Jūtas apdraudēts savā sfērā zinošāku vai pieredzējušāku cilvēku klātbūtnē.
 • Pašpaļāvības trūkums negatīvi ietekmē arī radošumu un inovācijas.

Pašattīstības iespējas

 • Iedomājies savu profesionālo nākotni – kas Tu būsi un ko darīsi; allaž saglabā šo vīziju savā iztēle, neļauj tai pazust.
 • Apgūsti stresa vadības principus un prasmes, vaicā padomu pieredzējušiem kolēģiem par stresa pārvarēšanas iespējām.
 • Sastopoties ar „grūtu situāciju”, pārdomā un uzraksti, ko iegūsi, veiksmīgi to atrisinot.
 • Piesakies brīvprātīgi jauniem izaicinājumiem.
 • Ja gaidāma sarežģīta situācija, piemēram, saruna, cik iespējams sagatavojies tai, pārdomā iespējamos jautājumus un atbildes un Tavu reakciju dažādos pavērsienos.
 • Izmēģini arī savu reakciju iespējamās negatīvās situācijās vai sarūgtinājuma brīžos.
 • Apbalvo sevi, kad paveikts kas īpaši sarežģīts vai izaicinošs.

 

Vadītāju iespējas

 • Esiet labs piemērs, apliecinot pašpaļāvību dažādās situācijās.
 • Uzticiet darbiniekiem arvien sarežģītākus uzdevumus, tādējādi apliecinot viņu varēšanu.
 • Pārrunās ar darbiniekiem uzsveriet, ko sagaidāt, nevis to, no kā nepieciešams izvairīties.
 • Allaž meklējiet iespēju akcentēt darbinieku sasniegumus un meklējiet katru iespēju, lai sniegtu darbiniekiem pozitīvu vērtējumu.
 • Jebkurus sagaidāmos draudus vai šķēršļus prezentējiet pozitīvā formā.
 • Ja darbiniekiem jāsaskaras ar vilšanos vai regulārām sarežģītām situācijām, nodrošiniet iespēju darbiniekiem apgūt metodiku šo negatīvo sajūtu pārvarēšanai.
Kompetenču vārdnīca