Problēmu risināšana

Izprot un pēc iespējas efektīvi risina problēmas; izvērtē informācijas atbilstīgumu un precizitāti, spēj izstrādāt un novērtēt vairākus alternatīvus risinājumus un ieteikt labāko.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Noskaidro patiesos situācijas cēloņus, meklējot atbilstošus un uzticamus informācijas avotus.
 • Informācijas noskaidrošanai uzdod jautājumus, vēršas pie dažādiem cilvēkiem.
 • Lai novērtētu iespējamos problēmas risinājumus, meklē un izmanto dažādus resursus.
 • Problēmu risina, izmantojot loģisku un sistēmisku pieeju.
 • Izvērtē iespējas, apsverot to tālāku ietekmi un sekas, un pieņem izsvērtu lēmumu.
 • Īsteno plānotās aktivitātes atbilstošā, saprātīgā laikā.

 

Negatīvi uzvedības indikatori

 • Jebkuru sarežģītāku situāciju var uztvert kā neatrisināmu problēmu, apjūk ar tām saskaroties.
 • Izvairās no problēmu risināšanas.
 • Situāciju risina haotiski un nesistemātiski, nemēģina noskaidrot cēloņus un patiesu informāciju.
 • Mēģina ātri kaut ko nokārtot, nevērtējot savas darbības iespējamās sekas.

 

Pašattīstības iespējas

 • Lai spētu efektīvi risināt problēmas, primāri strādā pie analītisko prasmju attīstības (sk. kompetenci “Analītiskā domāšana”).
 • Sastopoties ar problēmu, nesteidz to risināt pēc savas saprašanas – pavaicā, vai kolēģi jau iepriekš ar ko tādu ir saskārušies, kāda ir viņu pieredze, un ko no tā tu vari izmantot.
 • Paplašini savu domāšanas procesu – pirms pieņemt lēmumu par konkrētām darbībām problēmas risināšanai, padomā par 2 citiem, alternatīviem variantiem, kā vēl to varētu darīt, un kādas varētu būt iespējamās sekas vienā un otrā variantā.
 • Ja savā darbā parasti paļaujies uz to, ka problēmas risina vadītājs vai kolēģi, piespied sevi padomāt par citiem risinājumiem un piedāvā tos.
 • Ja organizācijā ir kāda pastāvīga problēma, ierosini izveidot darba grupu vai pat uzņemies tās vadību problēmas izprašanai un atrisināšanai.
Kompetenču vārdnīca