Rūpes par kārtību, kvalitāti

Nepieciešamība uzturēt kārtību darba vietā un ievērot precizitāti un drošību.

Augstākajā šīs kompetences līmenī orientācija uz kvalitāti nozīmē citu darbinieku darba kvalitātes uzraudzīšana un rūpes kvalitātes standartu ievērošanu uzņēmumā kopumā.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Saprot nepieciešamību pēc procedūrām un ievēro tās: pārzina uzņēmumā izmantotos standartus un procedūras savā pozīcijā; spēj sagatavot un iesniegt pārskatāmu un korektu informāciju un atskaites; veic pārbaudi savā darbā, lai pārliecinātos, ka nav pieļautas kļūdas un informācija ir pilnīga; atbilstoši apstrādā un uzglabā konfidenciālu informāciju. Darba vieta un galds ir sakārtots.
 • Izvirza darba izpildes standartus: veic labojumus un veic atbilstošas darbības, lai kļūdas neatkārtotos; vienmēr cenšas izpildīt darbu pēc augstiem kvalitātes standartiem; pastāvīgi izvirza arvien augstākus kvalitātes standartus.
 • Rosina darba izpildes standartus arī citiem darbiniekiem: ir kā kvalitatīva snieguma paraugs komandā; ar citiem runā par nepieciešamību ievērtot kvalitātes standartus un augstvērtīgu sniegumu; pirms uzsākt sadarbību, par izpildes standartiem vienojas jau pašā sākumā; izstrādā informācijas un datu uzskaites sistēmas un procedūras un dalās ar tiem.
 • Uzrauga kopējo kvalitāti un standartu ievērošanu uzņēmumā: izstrādā kvalitātes pārbaudes procedūras; veic auditu, lai pārliecinātos, ka darba tiek veikts atbilstoši procedūrām; par svarīgām uzskata un apkopo klientu atsauksmes par sniegto pakalpojumu/ produktu kvalitāti; izstrādā sistēmu kvalitātes uzraudzībai, seko līdzi rādītājiem; cenšas definēt standartus un aktīvi ziņot par tiem uzņēmumā.

 

Negatīvi indikatori

 • Sniegtā informācija/ atskaites/ pārskati/ dokumenti ir kļūdaini un/ vai nepilnīgi.
 • Neveido rūpīgu sistēmu failu un dokumentācijas glabāšanai.
 • Neievēro vai pavirši izturas pret kvalitātes standartiem un procedūrām.
 • Izdara minimāli nepieciešamo un neredz vajadzību pēc uzlabojumiem savā darbā.
 • Ir vienaldzīgi vides aizsardzības un ilgtspējas jautājumi.

 

Pašattīstības iespējas

 • Izlasi, novieto redzamā vietā un allaž ievēro uzņēmumā pieņemtās procedūras un politiku.
 • Savai vajadzībai izveido sarakstu, nosakot izpildes standartus ikdienā veicamajiem uzdevumiem.
 • Veido par savu paradumu pirms nodošanas pārskatīt sevis sagatavotās atskaites vai dokumentus.
 • Pavērtē, kuras ir tevis biežāk pieļautās kļūdas dokumentos, pārskatos vai atskaitēs, lai zinātu, kam turpmāk jāpievērš uzmanība.
 • Ikdienā izmanto un ievēro paveicamo darbu sarakstu.
 • Uzņemies pienākumus, kur nepieciešams pievērst uzmanību detaļām.

 

Vadītāju iespējas

 • Izvirziet kvalitāti/ standartu ievērošanu kā vērtību uzņēmumā un ievērojiet tos pats.
 • Uzraugiet kopējo uzņēmuma un atsevišķu darbinieku snieguma kvalitāti.
 • Nosakiet precīzu sapulču sākuma laiku un gaitu un sekojiet līdzi, lai tie tiktu ievēroti.
Kompetenču vārdnīca