Sadarbība, komandas darbs

Kompetence norāda uz gatavību sadarboties, būt komandas daļai pretstatā individuālam darbam un sacensībai. Šīs kompetences pamatā ir vēlme veidot sadarbību.
Augstākajā kompetences līmenī tiek akcentēta aktīva darbība grupā, apvienojot un atbalstot (ne vadot) citus.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Veido sadarbību ar kolēģiem: uztver sevi kā vienu no komandas, godīgi veic savu darba daļu, labprātīgi piedalās kopējā darbā; saprot, pie kā un kādos gadījumos vērsties pēc palīdzības.
 • Ir labs komandas spēlētājs: labprāt palīdz komandas biedriem, redz, kad šī palīdzība ir nepieciešama; apzinās savu atbildību kopējā grupas darbā ar rūpēm par kopējo sniegumu; akceptē un ciena citu viedokli.
 • Aicina komandas biedrus sniegt idejas un apkopo tās, veidojot kopīgus plānus.
 • Iedrošina citus: atklāti uzslavē kolēģi vai grupu par labi paveikto; tic citu spējām; saprot komandas biedru stiprās puses; saprot komandas biedru motivatorus un izmanto tos snieguma uzlabošanai; uzticas komandas biedriem, ļaujot viņiem justies stipriem un svarīgiem; spēj sniegt uzmundrinājumu pēc neveiksmēm.
 • Aktīvi veido komandas garu: veido pozitīvu mikroklimatu un labu sadarbību grupā; spēj identificēt un risināt konfliktus komandā; slavē un aizstāv komandu.

 

Negatīvi indikatori

 • Labprātāk veic individuālu darbu, nevis strādā komandā.
 • Neredz vajadzību dalīties ar noderīgu informāciju, kas varētu palīdzēt komandai strādāt efektīvāk.
 • Sadarbību veido tikai ar dažiem paša izvēlētiem kolēģiem.
 • Komandas darbā domā nevis par kopējo mērķi, bet savu ambīciju realizāciju; svarīgi izcelties – paspīdēt uz citu grupas biedru fona.
 • Negatīvi vērtē grupas darbu un tās izredzes sasniegt panākumus.
 • Komandas sasniegumus identificē kā savējos.

 

Pašattīstības iespējas

 • Ieplāno un atvēli laiku sarunām grupas locekļu starpā par katra ieguldījumu un nozīmīgumu kopējā darbā.
 • Pēc kāda komandas darba vai projekta realizēšanas analizē ne tikai savu, bet arī citu komandas dalībnieku ieguldījumu.
 • Regulāri informē vadītāju par komandas paveikto un sasniegumiem.
 • Iesaki un arī citiem rosini izteikt idejas kopējā komandas darba uzlabošanai.

 

Vadītāju iespējas

 • Rūpējieties, lai katrs darbinieks zina un ikdienā redz „kopējo bildi” – kāds ir katra darbinieka pienesums komandas darbā un kādi ir komandas kopējie mērķi.
 • Rodiet iespēju uzteikt ne tikai individuālu darbu, bet uzslavēt/ apbalvot arī komandu kopumā.
 • Veidojiet jauktās (starp nodaļām) komandas dažādu projektu īstenošanai uzņēmumā.
Kompetenču vārdnīca