Stresa noturība

Kompetence norāda uz spēju strādāt efektīvi arī paaugstinātas spriedzes apstākļos un/ vai ierobežotā termiņā.
Kompetence cieši saistīta ar paškontroli – spēju vadīt savas emocijas.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Spēj saglabāt mieru un plānveidīgu, sistemātisku pieeju darbam arī ierobežotos termiņos un paaugstināta stresa situācijās.
  • Sekmīgi plāno prioritātes un spēj risināt vairākus uzdevumus vienlaikus.
  • Kontrolē savu reakciju, saņemot kritiku un uzbrūkošu vai provocējošu attieksmi.
  • Saglabā humora izjūtu arī sarežģītos un stresa apstākļos.
  • Pārvalda savu rīcību, lai novērstu vai mazinātu stresa sajūtas.

 

Negatīvi indikatori

  • Paaugstinātas spriedzes apstākļos nespēj saglabāt efektivitāti darbā.
  • Nespēj operēt ar vairākiem uzdevumiem vienlaikus, kavē termiņus.
  • Stresa apstākļos zaudē savaldību un/ vai apjūk.
Kompetenču vārdnīca