Jan
2018

Darba tirgus 2018

title

Latvijas darba tirgus kopumā būs saspringts un ļoti aktīvs. Darba devēji meklēs veidus, kā konkurēt cīņā par kvalificētiem speciālistiem, kā optimizēt procesus un strādāt gudrāk ar esošo personāla sastāvu. Fokusā būs darbinieku mācību programmas, gan mācot jaunos darbiniekus, gan nodrošinot pārkvalifikāciju un papildu prasmju apguvi ilggadīgajiem darbiniekiem.

Darba ņēmējiem jārēķinās – kaut arī darba tirgus ir aktīvs un darba piedāvājumu ir daudz, darba devēju prasības attiecībā uz darbinieka kvalitāti arvien paaugstinās. Priekšroka darba tirgū būs tiem speciālistiem, kuri spēs ātri integrēties, nodrošināt ražīguma rādītājus, pastāvīgi mācīsies un ātri, operatīvi apgūs jaunas prasmes. Prasība pēc “gudras” strādāšanas būs izteiktāka, nekā jelkad agrāk.

 

Personāla atlasē lielākais pieprasījums ir pēc vecākajiem ekspertiem, pieredzējušiem profesionāļiem īpaši IT, finanšu un industriālās tirdzniecības jomā. Pieaug pieprasījums pēc būvniecības jomas un specifiskiem ražošanas nozares speciālistiem.

Tomēr skaidri iezīmējas tendence – pat nozarēs, kur vērojams lielākais darbinieku trūkums, ir uzņēmumi, kuriem darbinieku piesaiste un noturēšana būtiskas problēmas nesagādā, ja vien ir izveidota tālredzīga un pārdomāta sistēma: integrēta iekšējo apmācību programma, piestrādāts pie darba devēja tēla, uzņēmums ir pievilcīgs gan esošajiem, gan potenciālajiem darbiniekiem; pēc nepieciešamības tiek piesaistīti ārvalstu speciālisti un/vai apmācīti jauni darbinieki. Veiksmes atslēga – plaša iespēju apzināšana un izmantošana.

Atalgojuma līmeņa palielināšanās ir neizbēgama, tomēr dažādu ekspertu prognozētie vidējie rādītāji (prognozes svārstās no 4% līdz pat 9%) nav attiecināmi vienādi uz visām nozarēm un profesijām. Nodokļu reformas dēļ atsevišķām amatu kategorijām algas līmeņa pieaugums būs krietni lielāks, piemēram, atalgojums straujāk pieaugs mazkvalificētiem darbiniekiem, kā arī darba tirgū pieprasītiem un deficītiem speciālistiem, kur mēs strauji tuvojamies riska zonai – zemākiem darba ražīguma rādītājiem. Līdz ar to darba devēji meklēs veidus, kā optimizēt procesus un noturēt vajadzīgos speciālistus, algas būtiski nepalielinot.

 

Jūlija Lobanovska, CVO Recruitment Latvia vecākā konsultante

T. 67356120, e-pasts info@cvor.lv