Apr
2012

Personāla vadība 2012

Kaut arī katrā nozarē un katrā uzņēmumā darba devēji un arīdzan darba ņēmēji cīnās ar savām problēmām, darba tirgū ir arī savi vienojošie elementi. Protams, aktuālais uzņēmumos personālvadības jomā var kardināli atšķirties; ja vienā gadījumā sāpīgi ir komandas motivācijas un vērtību jautājumi, citā – kvalificētu strādnieku, teiksim, metinātāju, atrašana. Bet vienojošais elements visos uzņēmumos varētu būt darba devēja vēlme sagaidīt cilvēkus, kuri gluži vienkārši GRIB un var strādāt un mācīties, bet darba ņēmēji – lai viņus atbilstoši NOVĒRTĒ (domājot gan materiālo atlīdzību, gan attieksmi). Izklausās tieši tik vienkārši. No savas puses akcentēsim dažas tendences, ko novērojam ikdienā, piemeklējot augsti kvalificētus speciālistus, profesionāļus un vadītājus:

  • Situācija darba tirgū arvien vairāk sāk atgādināt 2006.-07.g. scenāriju – darba devēji savām komandām grib piesaistīt, saglabāt un „cīnās” par kvalificētiem speciālistiem un vienkārši labiem darbiniekiem, un atsevišķiem  profesionāļiem (IT un citiem „deficītiem” speciālistiem) algas aug gluži vai aritmētiskā progresijā. Tāpēc no savas puses silti iesakām identificēt savas komandas „pamatsastāva spēlētājus” un piedomāt pie motivācijas un apmierinātības jautājumiem, lieku reizi veltot šiem cilvēkiem laiku, lai aprunātos un pārliecinātos, ka uz konkurējošu uzņēmumu pārvilināšanas mēģinājumiem viņi neatsauksies.
  • Vienota mērķa apzināšana uzņēmumā un orientācija uz to arīdzan ir viens no būtiskiem motivatoriem. Vai Jūsu uzņēmuma mērķis vienkāršā un saprotamā veidā ir izskaidrots katram uzņēmuma darbiniekiem? Un, vai viņi zina arī savas funkcijas un atbildību – kas jāsasniedz un kas jādara, lai sniegtu savu ieguldījumu un nodrošinātu savu daļu kopējā mērķa sasniegšanai? Šāda sava darba vērtības un mērķtiecīguma sajūta, tāpat konkrēti noteikti darba izpildes standarti (indikatori) darbiniekiem ir ļoti būtiski.
  • Tāpat vienotu vērtību apzināšana ikkatrā uzņēmuma “šūnā” un to savietošana ar darbinieku individuālām vērtībām ir viena no personālvadības TOP tēmām, kas pēdējo pāris gadu laikā kā tāda sniega bumba veļas un apaug ar jaunu jēgu un paķer līdzi arvien jaunu uzņēmumu vadītāju un personāla vadības prātus. Brīnumainā kārtā, kaut arī runāts par to daudz un dikti, patiešām ne katrs vadītājs var pateikt, kādas vērtības un kāpēc uzņēmumā ir primāras. Bet, lai piesaistītu mūsdienu izpratnē lojālus darbiniekus, uzņēmuma un darbinieka vērtības nedrīkstētu būt pretrunā.
  • Interesanta tendence, ko esam novērojuši vairākos uzņēmumos un kas varētu noderēt arī Jums, ir īpaša speciālista pieņemšana komandā, kas rūpējas par darbinieku labsajūtu  un ērtībām. Īpaši noderīgi šis ir izteikti tehniskas jomas uzņēmumiem (IT). Līdz šim par šādu praksi zinājām no ārzemju kompānijām, un prieks par mūsu vadītājiem, kuri to ieviesuši arī savos uzņēmumos. Šim speciālistam amata nosaukums pat nav būtisks, un pienākumi varētu būt arī personāla speciālista, apmācību vadītāja vai nobriedušas sekretāres pārraudzībā. „Aukle” vai „mamma” ir uzticības persona – cilvēks, kuram ikkatrs darbinieks var izteikt savas vēlmes, vajadzības, neskaidrības. Par jebko. Un zināt, ka nekas netiks atstāts bez ievērības vai atbildes, un vienlaikus justies drošs, ka teiktais nesasniegs nepareizas ausis. Šim speciālistam jābūt gana nobriedušai un dzīves pieredzes bagātai personībai ar izcilām komunikācijas spējām (uzklausīt un sadzirdēt), tāpat spēju redzēt nepateikto (jo ne katrs ies un runās no laba prāta). Šī speciālista atbildība ir apmierināta, motivēta komanda un zems darbinieku rotācijas rādītājs.
  • Ne tikai „aukle” ir jaunieviests amats. Līdz ar tirgus attīstību transformējas un pilnveidojas arī citas profesijas. Mainoties biznesa videi, jaunu mērķu sasniegšanai ir vajadzīgas cita veida jaunas zināšanas un iemaņas, tāpēc par ikdienas sastāvdaļu kļūst novitāšu un jaunu zināšanu apguve, gan pašmācības ceļā katram speciālistam, gan kā mērķtiecīga uzņēmuma īstenota politika. Ja redzat, ka tāds amatu sadalījums un profesiju apraksti nav gana efektīvi uzņēmumā, esiet radoši un droši veidojiet jaunas pozīcijas, rosiniet saviem speciālistiem apgūt jaunas iemaņas. Šādi attīstīsiet uzņēmumu un, kas zina, atklāsiet jaunus talantus savos darbiniekos!
  • Līdz ar šo tendenci par vienu no būtiskākajiem rādītājiem labam darbiniekam/ amata kandidātam tiek izvirzīta elastība un gatavība un spēja mācīties, ātri apgūt jaunas prasmes un zināšanas, meklēt informāciju un adaptēt jaunus risinājumus un iespējas savā darbā.
  • Turpinot runāt par kompetencēm, kuras visaugstāk tiek novērtētas no darba devēja puses gan esošajos darbiniekos, gan arī piemeklējot speciālistus vakantām pozīcijām, noteikti jāmin spēju efektīvi komunicēt un sadarboties dažādos līmeņos, ar dažādām auditorijām. Jo šis iezīmējas kā partnerības laiks. Gan biznesa struktūras veido sadarbību ar citiem uzņēmumiem – ārējiem partneriem, gan ciešas un produktīvas attiecības tiek veidotas nodaļu un atsevišķu speciālistu vidū vienā uzņēmumā.
  • Vēl viena būtiska kompetence – orientācija uz klientu, turklāt kā klientu identificējot gan ārēju (tradicionālā klienta jēdziena izpratne), gan iekšēju klientu, ar ko saprotam kolēģi vai uzņēmuma nodaļu (analītiķis “kalpo” mārketinga vadītājam, sagatavojot informāciju, kas būtiska biznesa attīstībai, mārketinga un personāla speciālisti „kalpo” pārējām nodaļām un  kolēģiem utt.). Šo klienta – orientāciju novērojam ne tikai jauno  speciālistu atlasē un piesaistē, bet arī jau esošas komandas apmācībās.

Turpmāk aplūkosim dažādas profesijas un to attīstības tendences pēdējo gadu laikā, akcentējot būtiskākās kompetences, kas konkrētiem speciālistiem izvirzītas šodien un būs pieprasītas nākotnē. Izvērstu profesiju tendenču raksturojumu lasiet Dienas Bizness izdotajā “Personāla vadības rokasgrāmatā”.