Jūl
2011

Apgūstam socioniku

Izvēlējāmies apgūt socioniku, kas, izrādās, ir lielisks instruments personāla atlases darbā, attīstīta spēju novērtēt kandidātus, kā arī – saprast līdzcilvēkus un pašam sevi!

Šī zinātne attīstīta, par pamatu ņemot K.G.Junga un Z. Freida atziņas, savukārt praktiskos pētījumus veikusi un socioniku mūsu pusē (bij. padomju savienība) attīstījusi lietuviešu pētniece A.Augustinovičūte.

ĪSI PAR SOCIONIKU

Socionikas mācības pamatā* ir cilvēka novērtēšana pēc 4 iezīmju pāriem (dihatomām), kuriem atbilstoši katrs cilvēks atbilst kādam no 16 sociotipiem (tāpēc socioniķi saka – notipot cilvēku). Šie četri pāri ir ar pretēji vērstām iezīmēm — introvertais vai ekstravertais, sensorais vai intuitīvais, ētiskais vai loģiskais un racionālais vai iracionālais.
Iezīmju novērtēšanai, protams, nepieciešams treniņš, jo ne katram cilvēkam iezīmes ir izteiktas. Tās var atklāt gan intervijā, gan neformālā saskarsmē vai vērojot cilvēka izturēšanos.

Pirmais iezīmju pāris — cilvēks ir introverts vai ekstraverts – nosaka, kur cilvēks gūst enerģiju. Ekstraverts cilvēks ir sabiedrisks un dzīvespriecīgs, mīl sevi demonstrēt, grib būt uzmanības centrā, jo enerģiju gūst saskarsmē. Patīk komandēt. Savukārt introvertais spēj ilgstoši nodarboties ar vienu lietu, mīl visu pabeigt, savus novērojumus patur pie sevis, lēni pierod pie cilvēkiem, ar atbildēm nesteidzas, ar grūtībām dibina jaunus kontaktus.

Otrais iezīmju pāris — sensorais vai intuitīvais – nosaka, kā cilvēks uztver informāciju. Cilvēks, kurā dominē sensorā iezīme, pasauli uztver konkrēti, kā lietu, tieši tā, kā redz. Viņam patīk saskaņoti ģērbties un labi paēst, apkārt viņš grib redzēt skaistas lietas. Tie, kuros dominē intuitīvā iezīme, lolo daudz nepiezemētu ideju, ir nepraktiski, bet bagātu iztēli un spēju radīt.

Trešais iezīmju pāris — ētika un loģika – nosaka, kādā veidā cilvēks pieņem lēmumus. Loģiskie to dara vairāk objektīvi, ētiskie – subjektīvi. Cilvēks, kam dominējošā ir ētiskā iezīme, ātrāk visu aizmirst, viņam nav grūti otram kaut ko palūgt, viņš var rūpēties par citiem, nerēķinādamies, kas viņam par to būs. Loģiskie tipi informāciju atceras viegli un cenšas pielāgot dzīvei, prot iegūt to, kas viņam pienākas pēc likuma.

Ceturtais iezīmju pāris — racionālais vai iracionālais – nosaka, kā cilvēks organizē un plāno savu laiku. Racionālo devīze — visam šajā dzīvē jābūt skaidram un noteiktam. Viņi plāno, viegli pieņem lēmumus, ciena likumus, kuri regulē dzīvi un rada viņos drošības sajūtu. Savukārt iracionālie ir pārliecināti, ka viss plūst un mainās. Viņiem patīk dzīvot mainīgās situācijās, nemīl pakļaut dzīvi saplānotam ritmam. Racionālais būs labs darbinieks uzņēmumā, kur ir stingri noteikta kārtība un prasības, bet iracionālajam neprasiet, cikos viņš atgriezīsies no darba.

Šīs ir tikai dažas pamatiezīmes, kas mūs atšķir citu no cita. Socionikas pētnieki pazīmes un tipus iedala arī sīkāk.

Turklāt, kā vēsta mūsu skolotāja Velta Līvija Miķelsone: “Apkārtējās vides ietekmē cilvēks var piesavināties dažādas īpašības, mainīt personības tipu, taču viņa socioniskais tips dzīves laikā nemainās.”

2011. gada jūnijā mēs – CVO Recruitment konsultantes saņēmām apliecības kā “socionikas jaunākās konsultantes”.

*Informācija un dihatomu apraksts – Velta Līvija Miķelsone, http://www.socionikaskola.lv/