Globāla perspektīve

Kompetence norāda uz izpratni par starptautisko procesu ietekmi uz uzņēmuma darbību un biznesa attīstību. Kompetenti vadītāji saprot politisko, ekonomisko, kultūras u.c. norišu iespējamo ietekmi un spēj integrēt lokālo un globālo informāciju lēmuma pieņemšanas procesā. Spēj izsvērti pieņemt lēmumus par procesiem un biznesa attīstību dažādos tirgos.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Ikdienas darbā un lēmumu pieņemšanā apsver dažādus ietekmējošos faktorus gan iekšēji, gan ārpus organizācijas.
  • Identificē jaunas globālas tendences un pielāgo stratēģiju saskaņā ar tām.
  • Aktīvi komunicē savā organizācijā par to, kā starptautiskās un politiskās norises var ietekmēt biznesu šobrīd un ilgtermiņā.
  • Spēj ieviest pārmaiņas atbilstoši globālām tendencēm, vienlaikus pielāgojot tās vietējai situācijai.
  • Pieņemto ilgtermiņa lēmumu pamatā ir nozares attīstības un globālas tendences apvienojumā ar biznesa stratēģiju.

 

Negatīvi indikatori

  • neinteresējas par norisēm pasaulē un neuzskata, ka tās jelkādā veidā var ietekmēt biznesu vai paša darbu un dzīvi. Neredz šīs sakarības un savstarpējās ietekmes.
Kompetenču vārdnīca