Rakstiska saziņa

Spēja skaidri un lakoniski paust savas domas, viedokli vai idejas rakstiski. Šeit aplūkojam biznesa saraksti.

Pozitīvi indikatori

 • Dokumentā (e-pasts, iesniegums u.c.) paustā doma ir uzreiz saprotama.
 • Dokuments tiek veidots pēc pārdomātas un viegli uztveramas struktūras, ievērojot principu – ievads, iztirzājums, noslēgums.
 • Ievēroti pareizrakstības, gramatikas, rakstības stila principi.
 • Dokumentā ir minēta visa būtiskā informācija.
 • Saturs un valoda ir atbilstoša biznesa sarakstei.
 • Sarežģīta teksta labākai atspoguļošanai un uztveramībai tiek izmantoti attēli vai tabulas, vai grafiki.

 

Negatīvi indikatori

 • Pareizrakstības un stila kļūdas.
 • Nav uztverama vai ir grūti saprotama paustā doma.
 • Liekvārdība.

Pašattīstības iespējas

 • Lai attīstītu rakstiskās komunikācijas prasmes, galvenais ir prakse. Lai sagatavotu svarīgu e-pastu vai dokumentu, lūdz pieredzējušu kolēģu palīdzību vai izmanto paraugus.
 • Pārskati sevis sagatavoto dokumentu – vai lasītājam būs saprotama paustā doma un vai nav aizmirsta būtiska informācija (adresāts, sūtītājs, kontaktinformācija)?
 • Pirms sūtīšanas vai iesniegšanas pārskati sagatavoto dokumentu, lai pārliecinātos, ka nav gramatikas kļūdu un liekvārdības.

 

Vadītāju iespējas

 • Rādiet piemēru, veidojot konstruktīvu un korektu saraksti ar darbiniekiem.
 • Izstrādājiet standarta dokumentu un e-pastu paraugus, kas izmantojami sarakstē ar iekšējiem vai ārējiem klientiem.
 • Sekojiet līdzi darbinieku komunikācijas veidam (vai uzticiet šo pienākumu komunikācijas speciālistam) un pievērsiet uzmanību nekorektai sarakstei vai dokumentiem. Norādiet uz kļūdām.
Kompetenču vārdnīca