Sep
2013

Dažādas paaudzes. Vai atšķirīgas komandas?

Katram cilvēkam neapšaubāmi ir savas unikālas vērtības, kas vada viņa dzīvi un nosaka dažādas izvēles, tostarp profesionālajā ziņā, karjerā. Tomēr savā praksē novērojam un arī dažādi pasaulē veikti pētījumi liecina, ka ir vienojošas vērtības, kuras raksturīgas vienas paaudzes pārstāvjiem.   To, kādas vērtības vieno viena uzņēmuma komandu, gan vairāk atkarīgas no vadītāja – uzņēmuma (mazā kompānijā) vai nodaļas (lielā korporācijā) vadītāja, un no tā, pie kādas paaudzes viņš/ viņa pieder. Jāprecizē, ka šai kontekstā varam runāt tikai par tām vērtībām, kuras vadītājs pauž ar saviem vārdiem un darbiem, jo diemžēl ne vienmēr īstenās vērtības saskan ar tām, kuras uzrakstītas birojā uz sienas. Komandā, kuras vadītājs pieder pie jaunākās paaudzes, parasti raksturīga ātra un brīva viedokļu un ideju apmaiņa, un var rēķināties ar ātrāku lēmumu pieņemšanas procesu, kas ir attiecīgā vadītāja kompetencē. Nonākot komandā ar jaunās paaudzes vadītāju (30 – 40), jābūt gatavam elastīgai pieejai darbam, jo šīs paaudzes vadītājiem dabiska ir jaunu pieeju un metožu meklēšana. Ja līdz šim izmantotās metodes nesniedz gaidīto rezultātu, jāmeklē jauni veidi un rīki, turklāt tūlīt un tagad. Šīs paaudzes pārstāvjiem ļoti būtisks ir jēgpilns darbs, kurā var realizēt sevi un profesionāli bagātināties. Tāpēc viņi arī savā komandā meklē līdzīgi domājošos – lai profesionāļi, kuri pievienojas uzņēmuma komandai, deg par vienotu ideju, savu darbu dara ar aizrautību un strādā kopēja mērķa labā. Tāpat šīs paaudzes vadītāji salīdzinoši viegli šķiras no darbinieka,  ja izrādās, ka viņa vērtības tomēr ir krasi atšķirīgas un/ vai kopīgie mērķi netiek sasniegti. Vidējā paaudze (aptuveni 40 – 50) ļoti novērtē čaklus darbiniekus ar augstām darba spējām. Jārēķinās, ka šie vadītāji ne tik viegli deleģēs un uzticēs atbildību. Šī uzticība ir jānopelna un nemitīgi japierāda. Darbinieka atlasē – ja jaunākās paaudzes vadītāji vairāk tic cilvēka potenciālam, tad vidējās paaudzes vadītāji augstāk vērtē iegūto izglītību, īpašu uzmanību veltot prestižu augstskolu/ programmu absolventiem. Visgrūtāk, šķiet, ir nokļūt komandā, kuras vadītājs pārstāv vecāko paaudzi (pēc ~ 50), jo parasti šajos uzņēmumos ir zema kadru mainība. Augstu tiek vērtēta darbinieku lojalitāte, un jauni darbinieki visbiežāk tiek meklēti savā kontaktu lokā. No vecākās paaudzes vadītājiem nevajag sagaidīt tūlītēju un dedzīgu jaunu ideju akceptu, turklāt katrai iniciatīvai jābūt pamatotai ar  analīzi un spēcīgiem argumentiem. Vecākās paaudzes vadītāji parasti ļoti rūpējas par saviem ilggadējiem, lojāliem darbiniekiem un komandā veido ciešas saiknes. Nebrīnieties, ja vadītājs vēlēsies aprunāties par jūsu ģimeni, veselību un citām privātām lietām. Interesanti, ka līdzīgu pieeju arvien vairāk novērojam arī jaunākajā paaudzē – profesionālā un privātā dzīve šajās komandās dabiski saplūst vienā, viena otru bagātinot. Publicēts arī laikrakstā Dienas Bizness 2013. gada 18.septembrī Par paaudzēm lasiet arī šeit!