Kā veidot CV, ja nav darba pieredzes?

Pirmkārt, mēģināsim saprast, vai tiešām tev nav nekādas profesionālās pieredzes.

Pirmajā CV būs svarīgs katrs ieraksts, kas liecina par tavu:

  • darba mīlestību,
  • spēju un vēlmi uzņemties atbildību,
  • gatavību darīt, rosīties un būt aktīvam/-ai.

Profesionālās prasmes un sociālās kompetences mēs attīstām arī, regulāri uzņemoties pieskatīt kaimiņu mazuli vai strādājot vasaras kafejnīcā. Šeit pieskaiti arī studiju praksi, pagaidu darbu vasarā, palīdzību ģimenes biznesā, dalību projektos u.tml.

Galvenais, ko tev vajadzētu izkristalizēt un uzsvērt savā CV – KO TIEŠI ES ŠAJĀ DARBĀ APGUVU?

Piemēram:

  • Klientu apkalpošana kafejnīcā (pāris mēnešu darbs vasarā) ir lieliska prakse   komunikācijas prasmju pilnveidei, māca plānot savu darbu, tāpat attīsta šobrīd darba tirgū ļoti svarīgu kompetenci – orientāciju uz klientu.
  • Studiju praksē noteikti esi apguvis jaunas iemaņas, piemēram, tagad proti strādāt ar biroja tehniku un datubāzi vai veidot arhīvu utt.
  • Bloga veidošana vai apmācību organizēšana jauniešu organizācijā liecina par iniciatīvu un attīsta analītisku un strukturētu domāšanu.
  • Rēķinu sakārtošana ģimenes saimniecībā palīdz attīstīt precizitāti un uzkrāt jau konkrētas zināšanas un prasmes.

Apkopo visu darīto, apzini apgūto un adekvāti pastāsti par to savam nākamajam darba devējam!

Veidojot savu pirmo CV, droši izmanto mūsu izstrādāto formu: CV

Karjeras ceļvedis