Personāla atlases process

Recruitment Latvia SIA

Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 56

Pakalpojuma sniegšanas valsts: Latvija

Pakalpojuma sniegšanas adrese un juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 33 A – 15A , Rīga LV-1010

Reģistrācijas Nr.: 40003955719

Tālr.Nr. 67356120

Mājaslapa: www.cvor.lv

e – pasta adrese: info@cvor.lv

 

Darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtība

Darba meklētāju informācijai

 1. Vienošanās un līguma parakstīšana ar darba devēju par personāla atlases pakalpojuma sniegšanu – darbinieka piemeklēšanu.
 2. Amata apraksta izstrāde sadarbībā ar darba devēju un darba sludinājuma izveide un publicēšana medijos.
 3. No darba meklētājiem saņemto pieteikumu reģistrācija CVO Recruitment konfidenciālajā talantu datubāzē (Datu valsts inspekcijas izsniegta personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecība Nr. 000275).
 4. Saņemto pieteikumu un CV izskatīšana, lai novērtētu kandidātu atbilstību amata aprakstā (un darba sludinājumā) izvirzītajiem nosacījumiem 2 – 4 nedēļu laikā no darba sludinājuma beigu termiņa.
 5. Telefona intervija ar konkrētā amata prasībām atbilstošiem darba meklētājiem, lai precizētu CV un pieteikuma vēstulē norādītās informācijas atbilstību un noskaidrotu darba meklētāja karjeras mērķus, prasības un to sakritību ar darba devēja piedāvājumu.
 6. Klātienes intervija CVO Recruitment Latvia biroja telpās ar otrajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem, ja darba meklētāja profesionālās kompetences, mērķi un prasības atbilst darba devēja prasībām. Intervija tiek īstenota kā individuāla saruna vai grupas diskusija. Par intervijas formu darba meklētājs tiek informēts atsevišķi.
 7. Funkcionālā CV izstrāde vai citu uzdevumu izpilde (piemēram, testi) atbilstoši darba devēja prasībām.
 8. Intervija ar darba devēju, ja atlases procesā apstiprinās darba meklētāja un darba devēja mērķu vai prasību atbilstība. Iespējamas 1 – 4 intervijas atkarībā no darba devēja personāla atlases principiem.

Pirms tikšanās darba meklētājs rakstiski tiek informēts par konkrēto darba piedāvājumu un darba līguma nosacījumiem:

 • uzņēmuma (darba devēja) nosaukums,
 • juridiskā un darbības vietas adrese,
 • tālruņa numurs,
 • darbinieka profesija, amats,
 • darba uzsākšanas laiks,
 • darba laiks,
 • vispārīgs darba raksturojums (amata apraksts – pienākumi un atbildības jomas),
 • darba samaksas apmērs pirms un pēc nodokļu samaksas,
 • darba vietas adrese,
 • līguma nosacījumi, kas attiecas uz tā darbības laiku – terminēts vai beztermiņa līgums.

Atlases procesa noslēgumā tiek apkopotas atsauksmes par darba meklētāju no 2 iepriekšējiem darba devējiem, izmantojot paša darba meklētāja sniegtos kontaktus.

Darba meklētājs uzsāk darbu darba devēja uzņēmumā pēc darba devēja un darba meklētāja savstarpējas vienošanās.

Atteikumus nosūtām tiem darba meklētājiem, ar kuriem veiktas darba pārrunas – intervijas.

 

Konfidencialitāte

 • Ja atlases procesā noskaidrojas darba meklētāja un darba devēja mērķu vai prasību neatbilstība, darba meklētāja CV un kontaktinformācija tiek saglabāta CVO Recruitment konfidenciālajā talantu datubāzē, lai sazinātos kāda cita darba piedāvājuma sakarā
 • Darba meklētāja informācija un CV tiek dzēsts no CVO Recruitment datubāzes pēc pirmā pieprasījuma
 • Darba meklētāja informācija un CV nekad un nekādos apstākļos netiek izpausta trešajām pusēm bez iepriekšējas personīgas saskaņošanas ar darba meklētāju

 

Uzņēmumā CVO Recruitment Latvia tiek veikta vakanču un pieteikumu skaita reģistrācija un atbilstoši MK noteikumu Nr. 458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” prasībām reizi pusgadā tiek sniegts pārskats par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu Nodarbinātības Valsts aģentūrai. Uzņēmumā CVO Recruitment Latvia ir izveidots un tiek uzturēts sūdzību reģistrācijas elektronisks fails; uz saņemtajām rakstiskām sūdzībām rakstiska atbilde tiek sniegta 3 darba dienu laikā. Sniedzot darbiekārtošanas pakalpojumu, tiek ievērotas Darba likumā noteiktās prasības attiecībā uz atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu.

Jūlija Lobanovska Vadītāja, valdes locekle CVO Recruitment Latvia SIA

Karjeras ceļvedis